شعر: دخترم! با تو سخن می گویم - آکا


آکایران :سالروز میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر بر همه دختران پاک این سرزمین مبارک باد.

شعر به مناسبت روز دختر

بنا به گزارش آکاایران : دخترم! با تو سخن میگویم

گوش کن، با تو سخن میگویم :

زندگی در نگهم گلزاریست

و تو با قامت چون نیلوفر

شاخه ی پر گل این گلزاری


,شعر روز دختر,شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب

عکس روز دختر (1)

من در اندام تو یک خرمن گل می بینم

گل گیسو ـ گل لبها ـ گل لبخند شباب

من به چشمان تو گلهای فراوان دیدم


,شعر روز دختر,شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب
عکس روز دختر (2)

 

گل تقوا

گل عفت

گل صد رنگ امید

گل فردای بزرگ

گل دنیای سپید


,شعر روز دختر,شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب
عکس روز دختر (3)

 

میخرامی و تو را مینگرم

چشم تو آینه روشن دنیای من است

تو همان خرد نهالی که چنین بالیدی

راست، چون شاخه سر سبز و برومند شدی

همچو پر غنچه درختی، همه لبخند شدی

دیده بگشای و در اندیشه گلچینان باش

همه گلچین گل امروزند

همه هستی سوزند

 

,شعر روز دختر,شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب

 عکس روز دختر (4)

کس به فردای گل باغ نمی اندیشد

آنکه گرد همه گلها بهوس میچرخد

بلبل عاشق نیست

بلکه گلچین سیه کرداریست

که سراسیمه دَود در پی گلهای لطیف

تا یکی لحظه بچنگ آرد و ریزد بر خاک

دست او دشمن باغ است و نگاهش ناپاک

تو گل شادابی

به ره باد، مرو

غافل از باغ مشو


,شعر روز دختر,شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب
عکس روز دختر (5)

 

ای گل صد پر من!

با تو در پرده سخن میگویم :

گل چو پژمرده شود جای ندارد در باغ

گل پژمرده نخندد بر شاخ

کس نگیرد ز گل مرده سراغ


,شعر روز دختر,شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب
عکس روز دختر (6)

 

دخترم! با تو سخن میگویم:

عشق دیدار تو بر گردن من زنجیریست

و تو چون قطعه الماس درشتی کمیاب

« گردن آویز » بر این زنجیری

تا نگهبان تو باشم ز « حرامی » هر شب

خواب بر دیده من هست حرام

بر خود از رنج به پیچم همه روز

دیده از خواب بپوشم همه شام


,شعر روز دختر,شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب
عکس روز دختر (7)

 

دخترم، گوهر من !

گوهرم، دختر من !

تو که تک گوهر دنیای منی

دل به لبخند « حرامی » مسپار

« دزد » را « دوست » مخوان

چشم امید بر ابلیس مدار

,شعر روز دختر,شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب

عکس روز دختر (8)

 

دیو خویان پلیدای که سلیمان رویند

همه گوهر شکنند

« دیو » کی ارزش گوهر داند ؟

نه خردمند بود

آنکه اهریمن را

از سر جهل، سلیمان خواند

دخترم ـ ای همه هستی من !

تو چراغی، تو چراغ همه شب های منی

به ره باد مرو

تو گلی، دسته گل صد رنگی

پیش گلچین منشین

تو یکی گوهر تابنده بی مانندی

خویش را خوار مبین

,شعر روز دختر,شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب

عکس روز دختر (9)

 

آری ای دخترکم، ای به سراپا الماس

از « حرامی » بهراس

قیمت خودمشکن

قدر خود را بشناس

قدر خود را بشناس
مهدی سهیلی

منبع :

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات