.

آکایران :برخی معتقدند که فقط سی و شش وضعیت داستانی یا نمایشی وجود دارد. غرض از این سی و شش وضعیت ، انگیزه های عاطفی و یا مبنای تاثر روحی در مفهوم هر داستان است . بنابر این نظر نباید خلاقیتی در داستان شکل بگیرد . تنها خلاقیت ، تغییر شیوه های روایت خواهد بود .

,مبنای تاثر , سی و شش وضعیت , گره گشایی ,شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب

آکاایران: درباره ی سی و شش وضعیت

داستان ها و نمایش نامه ها، می گویند که روابط میان انسان ها، سی و شش وضعیت دارد. سی و شش وضعیت، که البته هر کدام شامل تبصره هایی می شوند، که باز، به هر حال  مشتق و زیرمجموعه ی همان وضعیت های ابتدایی هستند.

بسیاری از نویسندگان جوان، وقتی تحت تعالیم نمایش نامه نویسی و یا داستان نویسی قرار می گیرند، و با این سی و شش وضعیت آشنا می شوند، تصمیم می گیرند، خالق وضعیت سی و هفتم و بیشتر شوند. اما این اتفاق نمی افتد. بررسی کنندگان و منتقدین سنت گرا، پذیرش وضعیتی فراتر از این سی و شش وضعیت را نامتحمل و محال می دانند.

حتی گونه هایی از ضد داستان، ضد تئاتر، تئاتر تجربی و تئاتر مستند هم به نوعی در همین سی و شش وضعیت تعریف می شوند. قطعاً نویسنده ی یک داستان یا نمایش نامه با قرار دادن این سی و شش وضعیت، قصه اش را بنا نمی نهد.الگو برداری از این وضعیت ها صورت نمی گیرد ، بلکه داستان هایی که وقایع آن ها را می سازند در این چارچوب ها تعریف می شوند.

 داستان مابه ازائی شخصی دارد، حتی اگر رۆیایی یا افسانه ای باشد. مابه ازاء شخصی دارد چون در ذهنیت یک شخص معنی می شود و برای دیگرانی که خواننده یا شاهد ماجرای داستان هستند نیز مفهوم پیدا می کند.

سی و شش وضعیت، حالاتی است که برای یک انسان در زندگی اتفاق می افتاد. دعوای قائل بودن به وضعیت های فراتر از نگاه سنت گرایان مثل تاختن به الفباست. حروف الفبای فارسی سی و دو حرف است و کم تر کسی از لغوی ها و یا زبان شناسان در پی تولید حرف سی و سوم هستند.

اما آنان که به مدرنیته داستان و نمایش نامه معتقدند، این قیاس را پاک کردن صورت مسئله می دانند و در اثبات نظریه یشان به تفاوت الفبا در زبان های مختلف استناد می کنند. مثلاً تأیید می کنند که زبان فارسی سی و دو حرف، زبان عربی بیست و هشت حرف و زبان انگلیسی فقط بیست و شش حرف دارد. با این که عرب زبان ها به ظاهر چهار حرف کمتر از فارسی زبانان دارند، ولی نمی توانند وجود مخارج حروف را برای چهار حرف ( پ، ژ، گ و چ  ) کتمان کنند. حتی در زبان انگلیسی هم ترکیب برخی حروف، واج هایی را می سازد که در اصل الفبای زبان وجود ندارند.

سی و شش وضعیت، حالاتی است که برای یک انسان در زندگی اتفاق می افتاد. دعوای قائل بودن به وضعیت های فراتر از نگاه سنت گرایان مثل تاختن به الفباست. حروف الفبای فارسی سی و دو حرف است و کم تر کسی از لغوی ها و یا زبان شناسان در پی تولید حرف سی و سوم هستند.

علاوه بر این درهمان زبان عربی هم شکل های متفاوت یک واج مانند  "ز" در چهار مخرج متفاوت حروف "ز"، "ذ"، "ظ"، "ض" نشان داده می شود.

مثلاً فارسی زبانان برای واج شناسی  "ض" به "ز" فارسی قائل هستند، با این که در برگردان اسم های خاص عربی به دیکته ی لاتین و انگلیسی "ض" با حرف "d" نشان داده می شود. با این که یک عرب زبان، برای "ض"، نه مخرج نزدیک به آوای حرف "ز" را قائل است و نه "d" را. وقتی قیاس وضعیت های نمایشی و تغییرناپذیریشان با حروف الفبا به این جا می رسد، پای یک بحث فلسفی (اندیشه ای) به میان می آید. حوزه ای که زبان شناسان، داستان و نمایش نامه نویسان و فلاسفه را درگیر می کند.

وقتی دعوای وضعیت های داستانی و نمایشی به این جا می رسد، تحلیل انسان و روابط انسانی اش بدون در نظر گرفتن روان شناسی ممکن نیست.

برخی فطرت انسان را تغییرناپذیر می دانند. حوزه ی اندیشه ی انسان در نگاه به خودش، به طبیعت و به آدم های دیگر را همان طوری در نظر می گیرند، که مثلاً دوهزار سال پیش بوده است. حتی تغییرات زندگی انسان را فقط وابسته به تغییرات تکنولوژیک در نظر می گیرند. اما در پاسخ به این نظریه، برخی هم معتقدند که فطرت می تواند تغییر کند. تربیت در فطرت بسیار مۆثر است. بسیاری از آیین هایی که بشر به آن ها می پردازد ، بر اساس تربیت و عاداتی است که فرهنگ ها، آن ها را ساخته اند و به همین دلیل می توانیم وضعیت های دیگری برای داستان یا نمایش نامه در نظر بگیریم، که در قالب فرهنگ های از پیش پذیرفته شده نباشد.

1)لابه

2) رهایی

3) انتقام جنایت

4) انتقام جویی میان خویشاوندان

5) تعقیب

6) بلا

7) قربانی خشونت یا بدبختی

8) شورش

9) تهور جسورانه

10) آدم ربایی

11) معما

12) دستیابی

13) عداوت میان خویشاوندان

14) رقابت میان خویشاوندان

15) زنای مرگبار

16) جنون

17) بی احتیاطی شوم

18) جنایات ناخواسته ی عشق

19) قتل خویشاوندی ناشناخته

20) ایثار در راه آرمان

21) فداکاری به سبب خویشاوندی

22) همه چیز فدای هوس

23) ضرورت قربانی کردن عزیزان

24) رقابت فرادست و فرودست

25) زنا

26) جنایات عشقی

27) کشف خطاکاری محبوب

28) موانع عشق ورزیدن

29) عشق به دشمن

30) جاه طلبی

31) تعارض با خدا

32) حسادت بی جا

33) قضاوت اشتباه

34) پشیمانی

35) بازیابی گمشده

36) از دست دادن محبوب  

مجتبی شاعری

بخش ادبیات تبیان

درباره ی سی و شش وضعیت - آکا
داستان بخشی از انگیزه ی خلاقیتی است که انسان را از انسانیت خویش آگاه می سازد. لطفاً با دید صرفاً اخلاقی به این جمله نگاه نکنید. بیاندیشید، که آگاه شدن از انسانیت، فقط وقوف به خصائل ستوده ی اخلاقی نیست. واقعیت انسان در تقابل خیر و شر است، چه به آن واقف ب
درباره ی سی و شش وضعیت - آکا

داستان زندگی خودمان

یکی از راه های نوشتن داستان ، استفاده از برش های زندگی شخصی است . همه ی ما در زندگی با اتفاقاتی مواجه می شویم ، که اگر در نگاه اول هم جذابیت داستانی نداشته باشد ، با تغییر زاویه ی روایت ، شنیدنی می شود

منبع :

درباره ی سی و شش وضعیت - آکا

تبلیغات