.
اگر کوسه ها آدم بودند! - آکا

آکاایران: اگر کوسه ها آدم بودند!

آکایران :دختر کوچولو پرسید: اگر کوسه ها آدم بودند، با ماهی های کوچولو مهربانتر می شدند؟

 

بنا به گزارش آکاایران : آقای کی گفت : اگر کوسه ها آدم بودند،توی دریا برای ماهی ها جعبه های محکمی می ساختند،همه جور خوراکی توی آن می گذاشتند،مواظب بودند که همیشه پر آب باشد.

 

برای آن که هیچ وقت دل ماهی کوچولو نگیرد،گاهگاه مهمانی های بزرگ بر پا می کردند،چون که گوشت ماهی شاد از ماهی دلگیر لذیذتر است !

 

برای ماهی ها مدرسه می ساختند وبه آن ها یاد می دادندکه چه جوری به طرف دهان کوسه شنا کنند.

 

درس اصلی ماهی ها اخلاق بود.

 

به آن ها می قبولاندندکه زیبا ترین و باشکوه ترین کار برای یک ماهی این است که خودش را در نهایت خوشوقتی تقدیم یک کوسه کند.

 

به ماهی کوچولوها یاد می دادند که چطور به کوسه ها معتقد باشندو چه جوری خود را برای یک آینده زیبا مهیا کنندآینده ای که فقط از راه اطاعت به دست می یایید.

 

اگر کوسه ها آدم بودند،در قلمروشان البته هنر هم وجود داشت:از دندان کوسه تصاویر زیبا و رنگارنگی می کشیدند،ته دریا نمایشنامه به روی صحنه می آوردند که در آن ماهی کوچولو های قهرمان شاد و شنگول به دهان کوسه ها شیرجه می رفتند.

 

همراه نمایش، آهنگهای مسحور کننده یی هم می نواختند که بی اختیارماهی های کوچولو را به طرف دهان کوسه ها می کشاند.در آنجا بی تردید مذهبی هم وجود داشت که به ماهی ها می آموخت زندگی واقعی در شکم کوسه ها آغاز می شود.

 

برتولت برشت

تهیه و تنظیم برای تبیان :زهره سمیعی – بخش ادبیات تبیان

اگر کوسه ها آدم بودند! - آکا

10 اردیبهشت سالروز درگذشت برتولت...

نویسنده، شاعر و مشهورترین نمایشنامه نویس معاصر آلمان درگذشت. او در دوران جنگ جهانی اول در بیمارستانهای ارتش خدمت و پرستاری می کرد و مشاهده وضع تأثیر انگیز بیمارستانها و بیماران هر گونه حس میهن پرستی را در او از بین برد. اشعا...
اگر کوسه ها آدم بودند! - آکا

سرباز سیوتا

در ظرف کنار مقوا سکه‌ای انداختیم، سر تکان دادیم و راه خود را در پیش گرفتیم. با خود فکر کردیم که تاریخ را به دست او و امثال او ساخته‌اند. همان کسی که به تصمیم‌های سرنوشت‌ساز اسکندرها، قیصرها و ناپلئون‌ها که شرح آن را در کتاب‌های درسی می‌خوانیم، جامه ی...
اگر کوسه ها آدم بودند! - آکا

اکسپرسیونیسم یا تعبیرگرایی

به طور کلی می توان گفت که اکسپرسیونیسم مکتبی است شدیدا ضد واقع گرایی و تقلید و تکرار و دوباره سازی واقعیت و طبیعت را رد می کند وتمایل اصلی آن، پرهیز از روش های واقع گرایی و ناتورالیستی (ناتورالیسم) و اصل حقیقت مانندی (کلاسیسیسم) است و هدف آن، القای ...

منبع :

اگر کوسه ها آدم بودند! - آکا

تبلیغات