.
هنوز منتظرم - آکا

آکاایران: هنوز منتظرم

آکایران :تو به نور نگاه می کنی و من کنارت نشسته ام . دستانت گرم نیست خیره شده ای و نور تا ته مردمکان سیاهت را رنگ کرده است .

بنا به گزارش آکاایران : اشک هم گرمایی ندارد . دستم را با گوشه روسری پاک می کنم، سبز کمرنگ توی زرد و یشمی گم می شود با دستت صورتم را می پوشانم و انگشت اشاره ات را روی امتداد ابرویم می کشم . دستت را می لرزانم ، انگشتت را پایین تر می آورم، انگار لبم را نقاشی کنی و آهسته می بوسمش . دستت را می آورم تا روی گردنم و می گذارم دست سردت روی قلبم بنشیند .

پرستارداد می زند . خط های سبز مانیتور بالای سرت اوج می گیرند و فرود می آیند . نمی فهمم چه می گوید . زیربازویم را می گیرد . هنوز از زمین بلندم نکرده است . صورتم را کنار صورتت می آورم . نفست گرم نیست . گونه ات را می بوسم ، طوری که اگر خواب هم بودی، بیدار نمی شدی . می گویم، اکبر این همان لباس سبزی است که خریدی تا راضی شوم 45 روز بروی منطقه و برگردی ، حالا 4 هزار و 500 روز گذشته است . هنوز منتظرم که برگردی اما تو به نور خیره شده ای .   

 

حمید باباوند

تهیه و تنظیم برای تبیان : مهسا رضایی - ادبیات

 
هنوز منتظرم - آکا

ادبیات داستانی

هنوز منتظرم - آکا

از گسترش ادبیات عامه‌پسند به ادبیات...

این داستان‌نویس که روز گذشته (شنبه) در نشست «ادبیات عامه‌پسند و کتاب‌خوانی» در سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب سخن می‌گفت، عنوان کرد: بحثی که درباره‌ی ادبیات عامه‌پسند ...
هنوز منتظرم - آکا

برگزیدگان گام اول

برگزیدگان جایزه ادبی گام اول اعلام شدند....

منبع :

هنوز منتظرم - آکا

تبلیغات