.

آکایران :خسته نباشید! همین که تصمیم گرفتید بنویسید یعنی برنده اید. ابتدا چند نکته کلی درباره قصه های تان بیان می کنیم و در ادامه ضمن معرفی برندگان سوژه بعد را می خوانید.

مجتبی شاعری – بخش ادبیات تبیان
,داستان , موضوع داستان, یافتن سوژه ی,شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب

آکاایران: برندگان نخستین مسابقه داستان نویسی تبیان

 

نگاهی به قصه های شما

در شماره قبل فقط ادامه داستانها را ننوشتید بلکه موضوع داستانها را آن طور که میخواستید پرورش دادید . یافتن سوژه ی مجزا ومنحصر به فرد نیز از همین قاعده پیروی می کند.

در شماره ی پیشین کارگاه داستان نویسی آغاز داستانی به مشارکت گذاشته شد که به خوبی از آن استقبال شد. دلیل آن را هم در دو نکته می توان جست و جو کرد اول این که دنیای ذهنی راوی حس همزادپنداری ایجاب می کند و مخاطبی که قصد نوشتن ادامه ی داستان را دارد می تواند علاوه بر خلق یک حادثه به واکاوی درونی روای-قهرمان داستان نیز بپردازد . دوم این که وهم و تعلیق داستان بسیار مشخص و کاربردی است . غرض از کاربردی بودن حس تعقیبی است که می شود برای هر خواننده یا مخاطب موجب شد .

در اکثر داستان ها یی که مخاطبان تبیانی سامان داده اند ، گزاره ی واقعیت نگاری لمس می شود و این نکته برای یک نویسنده می تواند اسباب مناسبی برای ادامه ی مسیر باشد . واقعیت نگاری شامل دو بخش می شود اول حوادثی که برای خواننده مابه ازا بیرونی و اجتماعی داشته باشد و دوم این که پایان بندی داستان را منطقی جلوه دهد . از این باب اکثریت قریب به اتفاق داستان ها مشمول حس صادقانه ی نویسنده اش است .

 

 از شخصیت هایی استفاده کنید که برای مخاطب داستان جنبه های اجتماعی بیشتری داشته باشد . به سراغ دنیای درونی قهرمانتان نروید . تلاش کنید که اعمال آدمی داستان روایت شود و نه عقایدش

برای درس های نخستین یک کارگاه داستان نویسی به میان آوردن زبان نویسنده نمی تواند مناسب باشد . در آغاز نوشتن نباید هنرآموز داستان نویسی را درگیر سبک های ادبی کرد. پس شما هم در فکر رسیدن به زبان و سبک منحصر به فرد خود نباشید . به مرور به زبان و ادبیات شخصی تان خواهید رسید . آن چه در آغاز کار برای شما مهم خواهد بود ،از کار در آوردن داستان و اتفاق است . حتی به شخصیت پردازی هم خیلی فکر نکنید . اهمیت کار شما در این است که بتوانید حادثه ای را درست روایت کنید و روند داستانی را در آن به مخاطبتان منتقل کنید . هر چند که برای شخصیت پردازی درست نیز راه حل ساده ای وجود دارد .

پیشنهاد اول

برای شخصیت پردازی آدمی های داستانتان به سراغ خلق یک موجود ندیده و نشنیده نروید . از میان افرادی که می شناسید یک نفر را انتخاب کنید و دقیقا همان شخص را در موقعیت اتفاق داستانتان قرار دهید . بگذارید که خود قهرمان یا ضدقهرمان داستان در مورد ادامه ی کارهایش تصمیم بگیرد . عقاید و یا علاقه های شخصی یتان را به افراد داستان تحمیل نکنید . در نظر بگیرید که واقعا چنین آدمی در شرایطی که شما رقم می زنید چه می کند . آن وقت پیش از استقبال خوانندگان خودتان از نوشتن داستان جا می خورید و لذت می برید .

پیشنهاد دوم

از شخصیت هایی استفاده کنید که برای مخاطب داستان جنبه های اجتماعی بیشتری داشته باشد . به سراغ دنیای درونی قهرمانتان نروید . تلاش کنید که اعمال آدمی داستان روایت شود و نه عقایدش .

برندگان 

با احترام به همه نوشته ها این سه داستان به عنوان برترین قصه های شماره یک انتخاب و معرفی می شوند:

1-26 - الهام ذبیحی

1-6 - razorkhafan

1-18

دومین مسابقه داستان نویسی درتبیان

 

برندگان نخستین مسابقه داستان نویسی تبیان - آکا
نه ؛ قرار نیست حتما نویسنده حرفه ای باشید. این جا همه داستان نویس اند؛کافی است کمی علاقه و استعداد داشته باشید. چطور و چگونه؟ این مطلب را تا انتها بخوانید:

منبع :

برندگان نخستین مسابقه داستان نویسی تبیان - آکا

تبلیغات