.

آکایران :به همراه معرفی برندگان دوره قبل

داستان حاصل احساس شخصی نویسنده نیست بلکه تاثیر حادثه ای در شرف اتفاق است.

مجتبی شاعری – بخش ادبیات تبیان
نویسندگی

آکاایران: پنجمین مسابقه داستان نویسی تبیان

برای نویسنده ای که حرفش را با فریاد به گوش خواننده اش می رساند یک راه وجود دارد . آن هم بی مخاطب ماندن است . اگر این راه ، نتیجه ی نوشتن باشد ، بسیار مأیوس کننده خواهد بود.

قصه هایی که شعارش بیشتر از خود داستان باشد ، حکم همان داد و بیداد میان یک گفت و گوی ساده را دارد حالا فرض بگیرید که مثلا داستان سفری را برای یک دوست می خواهید تعریف کنید قطعا با صدای بلند و فریاد این کار را انجام نمی دهید . بعید است که مدام در میانه های روایتشان تذکر اخلاقی بدهید و دوستتان را نصیحت باران کنید.حتی دوست صمیمی شما هم از وعظ و خطابه بیش از اندازه خوشش نمی آید.

نویسنده ها می دانند که نباید شعار بدهند و نصیحت کنند اما این اتفاق برای خیلی از نویسنده های ناشی صورت می گیرد چون داستان را باشعر اشتباه می گیرند.

شعر حاصل احساسات است . حاصل حس درونی از یک اتفاق و یا یک اندیشه بدون ما به زاء بیرونی . اما داستان نباید تابع و حتی حاصل احساسات باشد. در یک داستان هم احساسات دخیل هستند اما جلوبرنده ی داستان نمی توانند باشند.

خواننده و مخاطب داستان در پی شنیدن یک رویداد است. دلش می خواهد آدمی های داستان را بشناسد و از همه مهم تر می خواهد که خود بیاندیشد. داستانی که پیش از معرفی شخصیت هایش ، بیانیه های کلامی شان را قرائت می کند و حرف نویسنده از مفهوم داستان پردازی است. در شعر شما می توانید احساس شخصی خودتان را بیان کنید اصلا برای این که شعرتان به دل بنشیند باید همین کار را انجام دهید. اما در داستان به دنبال رویداد باشید . رویدادی که واقعی به نظر برسد.

حتی اگر یک داستان تخیلی می نویسد ، باید واقعی به نظر برسد . شما می توانید یک افسانه ی مثلا قدیمی را زنده کنید. آدمی هایی که با دیوها و پری های در ارتباط هستند . آدمی هایی که توانایی محیرالعقول دارند ویا ندارند. اصلا آدمی هایی معمولی هستند و در مسیر یک راه دشوارقرار می گیرند( جک و ساقه ی لوبیا) با این وجود خواننده قصه را واقعی تصور می کند.

شما با این تکنیک ( مبنای اهمیت رویداد) داستان سورئال می توانید بنویسید.

می توانید قهرمانتان را بکشید و دوباره زنده کنید. می توانید یک داستان سورئال برمبنای اهمیت رویداد بنویسید . هوش و ذکاوت خواننده تان را در نظر بگیرید . مثل شاعری نباشید که برای درست کردن وزن و قافیه هر کلمه ای را انتخاب می کنید. پیشنهاد این شماره ی کارگاه داستان نویسی برای نوشتن یک داستان به ظاهر غیرواقعی یا یک داستان سورئال ،خواندن قصه هایی از این دست است. به سراغ قصه های جعفر مدرس صادقی بروید. آن موقع اهمیت رویداد ، جزئیات و مفهوم در نور دیدن مرز رویا و واقعیت را لمس خواهید کرد.

تا 30 دی ماه برای شرکت در مسابقه فرصت دارید.

لطفا نام کامل تان را قید کنید.

برندگان مسابقه قبل

نفر اول : 4-3

نفر دوم : 4-4

نفر سوم : 4-2

منبع :

پنجمین مسابقه داستان نویسی تبیان - آکا

تبلیغات