.
خواندن این 7 کتاب در تابستان سرگرم تان می کند - آکا

در ایام تعطیلات تابستان خواندن این 7 کتاب را پیشنهاد می کنیم.

آمار خواندن کتاب در کشور ما روز به روز در حال کاهش است . ایام تعطیلات فصل تابستان در حال آمدن است . پس به پیشنهاد ما این 7 کتاب را مطالعه کنید . تا هم از وقتتان نهایت استفاده را کرده باشید هم مطالب جالب این کتاب ها سرگرم تان کند.
خواندن این 7 کتاب در تابستان سرگرم تان می کند - آکا
کتاب برش برای سنگ نویسنده : آبراهام ورگس
خواندن این 7 کتاب در تابستان سرگرم تان می کند - آکا

2. کتاب نهنگ  نویسنده : فیلیپ هووار
خواندن این 7 کتاب در تابستان سرگرم تان می کند - آکا

3 . کتاب خاطرات هادرین نویسنده : مارگارت یورسنار
خواندن این 7 کتاب در تابستان سرگرم تان می کند - آکا

4 . کتاب روزی روزگای نویسنده : اسلیم آرونز
خواندن این 7 کتاب در تابستان سرگرم تان می کند - آکا

5 . ماجراهای شگفت انگیز کاوالیر و کلی
خواندن این 7 کتاب در تابستان سرگرم تان می کند - آکا

6 . کتاب خانه ی کوچه در جنگل بزرگ
خواندن این 7 کتاب در تابستان سرگرم تان می کند - آکا

7 . کتاب پرواز ترافلر نویسنده ک گوستاف سوبینمنبع : seemorgh.com

تبلیغات