.
شعر : لذت یک لحظه

شعر فریدون مشیری را در باب روز زن بخوانید.

به مناسبت فرا رسیدن روز زن و روز مادر شعری از فریدون مشیری را که در زیر آمده ، بخوانید:

جاودان آن تاج بر سرداشتن
در بهشت آرزو ره یافتن

هر نفس شهدی به ساغر داشتن
روز در انواع نعمت ها و ناز

شب بتی چون ماه در بر داشتن
صبح از بام جهان چون آفتاب

روی گیتی را منور داشتن
شامگه چون ماه رویا آفرین

ناز بر افلاک اختر داشتن
چون صبا در مزرع سبز فلک

بال در بال کبوتر داشتن
حشمت و جاه سلیمانی یافتن

شوکت و فر سکندر داشتن
تا ابد در اوج قدرت زیستن

ملک هستی را مسخر داشتن
برتو ارزانی که ما را خوش تر است

لذت یک لحظه "مادر" داشتن

فریدون مشیری

سایت سیمرغ روز زن و روز مادر را به همه ی بانوان این سرزمین تبریک عرض می نماید.


منبع : seemorgh.com

تبلیغات