.
کنسرت ناتمام!!! - آکا
کنسرت ناتمام!!! - آکا

چاپ دوم کتاب شعر «کنسرت ناتمام» سروده فدریکو گارسیا لورکا و ترجمه آلبرت کوچویی منتشر شد.
در بخشی از این کتاب آمده است: در مسافرخانه قدیمی روستا، موسیقی غمناک، خاموش شده است و کهن ترین ستارگان پرتوش را خاموش می کند.
باد آمده است تا در غارهای سیاه کوهستان آرام بگیرد و درخت تبریزی منزوی فیتاگوراس در بیابان پاک، دست سالخورده اش را بلند می کند تا که ماه را بکوبد.
این کتاب با شمارگان 1000 نسخه و با قیمت 7000 تومان توسط نشر پوینده وارد بازار شده است.منبع : seemorgh.com

تبلیغات