شعری «برای تو که نیستی» - آکا

, گروس عبدالملکیان, برای تو که نیستی, شعری «برای تو که نیستی»,شعر ،داستان و ادبیات
, گروس عبدالملکیان, برای تو که نیستی, شعری «برای تو که نیستی»,شعر ،داستان و ادبیات

در ادامه اشعاری از گروس عبدالملکیان می خوانیم...
چه فرقی می کند


چه فرقی می کند

من عاشق تو باشم،

 یا تو عاشق من !؟


چه فرقی می کند

رنگین کمان

از کدام سمت آسمان آغاز می شود ؟!

, گروس عبدالملکیان, برای تو که نیستی, شعری «برای تو که نیستی»,شعر ،داستان و ادبیات
, گروس عبدالملکیان, برای تو که نیستی, شعری «برای تو که نیستی»,شعر ،داستان و ادبیات

هر نتی که از عشق بگوید

هر نتی که از عشق بگوید

زیباست

حالا

سمفونی پنجم بتهوون باشد

یا زنگ تلفنی که در انتظار صدای توست .

 
, گروس عبدالملکیان, برای تو که نیستی, شعری «برای تو که نیستی»,شعر ،داستان و ادبیات
, گروس عبدالملکیان, برای تو که نیستی, شعری «برای تو که نیستی»,شعر ،داستان و ادبیات


دو سال

دو سال است که می دانم

بی قراری چیست

درد چیست

مهربانی چیست

دو سال است که می دانم

آواز چیست

راز چیست

چشم های تو شناسنامه مرا عوض کردند

امروز من دو ساله می شوم.

, گروس عبدالملکیان, برای تو که نیستی, شعری «برای تو که نیستی»,شعر ،داستان و ادبیات
, گروس عبدالملکیان, برای تو که نیستی, شعری «برای تو که نیستی»,شعر ،داستان و ادبیات


منبع : seemorgh.com

اخبار اکاایران

تبلیغات