.
loading...
شعری «برای تو که نیستی» - آکا
شعری «برای تو که نیستی» - آکا

در ادامه اشعاری از گروس عبدالملکیان می خوانیم...
چه فرقی می کند


چه فرقی می کند

من عاشق تو باشم،

 یا تو عاشق من !؟


چه فرقی می کند

رنگین کمان

از کدام سمت آسمان آغاز می شود ؟!

شعری «برای تو که نیستی» - آکا
شعری «برای تو که نیستی» - آکا

هر نتی که از عشق بگوید

هر نتی که از عشق بگوید

زیباست

حالا

سمفونی پنجم بتهوون باشد

یا زنگ تلفنی که در انتظار صدای توست .

 
شعری «برای تو که نیستی» - آکا
شعری «برای تو که نیستی» - آکا


دو سال

دو سال است که می دانم

بی قراری چیست

درد چیست

مهربانی چیست

دو سال است که می دانم

آواز چیست

راز چیست

چشم های تو شناسنامه مرا عوض کردند

امروز من دو ساله می شوم.

شعری «برای تو که نیستی» - آکا
شعری «برای تو که نیستی» - آکا


منبع : seemorgh.com

تبلیغات