.
هر رگ این رباب را ناله نو نوای نو - آکا
هر رگ این رباب را ناله نو نوای نو - آکا

در ادامه غزل زیبایی از شمس مولانا می خوانیم...
دوش آن جانان ما افتان و خیزان یک قبا * مست آمد با یکی جامی پر از صرف صفا
..........................
جام می می ریخت ره ره زانک مست مست بود * خاک ره می گشت مست و پیش او می کوفت پا
..........................
صد هزاران یوسف از حسنش چو من حیران شده * ناله می کردند کی پیدای پنهان تا کجا
..........................
جان به پیشش در سجود از خاک ره بد بیشتر * عقل دیوانه شده نعره زنان که مرحبا
..........................
جیبها بشکافته آن خویشتن داران ز عشق * دل سبک مانند کاه و رویها چون کهربا
..........................
عالمی کرده خرابه از برای یک کرشم * وز خمار چشم نرگس عالمی دیگر هبا
..........................
هوشیاران سرفکنده جمله خود از بیم و ترس * پیش او صفها کشیده بی دعا و بی ثنا
..........................
وانک مستان خمار جادوی اویند نیز * چون ثنا گویند کز هستی فتادستند جدا
..........................
من جفاگر بی وفا جستم که هم جامم شود * پیش جام او بدیدم مست افتاده وفا
..........................
ترک و هندو مست و بدمستی همی کردند دوش * چون دو خصم خونی ملحد دل دوزخ سزا
..........................
گه به پای همدگر چون مجرمان معترف * می فتادندی به زاری جان سپار و تن فدا
..........................
باز دست همدگر بگرفته آن هندو و ترک * هر دو در رو می فتادند پیش آن مه روی ما
..........................
یک قدح پر کرد شاه و داد ظاهر آن به ترک * وز نهان با یک قدح می گفت هندو را بیا
..........................
ترک را تاجی بسر کایمان لقب دادم ترا * بر رخ هندو نهاده داغ کین کفرست ها
..........................
آن یکی صوفی مقیم صومعه پاکی شده * وین مقامر در خراباتی نهاده رختها
..........................
چون پدید آمد ز دور آن فتنه جانهای حور * جام در کف سکر در سر روی چون شمس الضحی
..........................
ترس جان در صومعه افتاد زان ترسا صنم * می کش و زنار بسته صوفیان پارسا
..........................
وان مقیمان خراباتی از آن دیوانه تر * می شکستند خمها و می فکندند چنگ و نا
..........................
شور و شر و نفع و ضر و خوف و امن و جان و تن * جمله را سیلاب برده می کشاند سوی لا
..........................
نیم شب چون صبح شد آواز دادند موذنان * ایها العشاق قوموا و استعدوا للصلا
..........................


گرد آوری: فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع: blogfa.com


 مطالب پیشنهادی:
زادروز جمیله شیخی،دکترای افتخاری تئاتر ایران+ تصاویر
از بیانسه تا حسن روحانی + تصویر حسن روحانی در مجله تایم
اقدام موهن اسرائیل به تمدن ایران!
مصاحبهء شیرین حسین پناهی در اردیبهشت 69+ تصویر کودکی
رونمایی از یک پنجره برای کتایون ریاحی


منبع : seemorgh.com

تبلیغات