چه بی تابانه می خواهمت،ای دوریت آزمون تلخ زنده بگوری! - آکا

,کتاب کوچه, احمد شاملو, کوچه,شعر ،داستان و ادبیات
,کتاب کوچه, احمد شاملو, کوچه,شعر ،داستان و ادبیات

در ادامه اشعاری از احمد شاملو را می خوانیم....

کوه ها در فاصله سردند!

چه بی تابانه می خواهمت

ای دوریت آزمون تلخ زنده بگوری!

چه بی تابانه تو را طلب می کنم!

بر پشت سمندی

گویی

نوزین

که قرارش نیست.

و فاصله

تجربه یی بیهوده است...

بوی پیرهنت

این جا و اکنون.

کوه ها در فاصله

سردند!

دست

در کوچه و بستر

حضور مأنوس دست تو را می جوید .

و به راه اندیشیدن

یاس را

رج می زند.

بی نجوای انگشتانت

فقط.

و جهان از هر سلامی خالی است...!

 

,کتاب کوچه, احمد شاملو, کوچه,شعر ،داستان و ادبیات
,کتاب کوچه, احمد شاملو, کوچه,شعر ،داستان و ادبیات
 
 
 
 
 
 منبع : seemorgh.com

اخبار اکاایران

تبلیغات