زنده‌باد زیبایی - آکا

,شعر, عبدالحسین موحد,  زیبایی,شعر ،داستان و ادبیات
,شعر, عبدالحسین موحد,  زیبایی,شعر ،داستان و ادبیات

مجموعه‌ای از شعرهای روانشاد غلامرضا بروسان بتازگی منتشر شده است.
گل اگر درست و به موقع / در شعر بنشیند / کلمه را خوشبو می‌کند

شعر چه نسبتی با تجربه های انسانی دارد؟ چگونه مفهوم سازی شعری در پیوند با واقعیت ها، انتقال پیدا می کند؟ چگونه شعر می تواند بیانگر منش زبان آوری شاعر باشد؟ پاسخ این پرسش ها، شعرهایی است که در مجموعه شعر «یک بسته سیگار در تبعید»

منبع : seemorgh.com

اخبار اکاایران

تبلیغات