داستان مرغ عشق - آکا

,داستانک رمضان, روزه, ماه رمضان,شعر ،داستان و ادبیات
,داستانک رمضان, روزه, ماه رمضان,شعر ،داستان و ادبیات

عادتش بود روزه اش را بعد از همه باز می کرد.
تنها بود.اذان را که گفتند تا سر سفره نشست ، انگار چیز مهمی یادش آمده باشد از جا جهید و  رفت آشپزخانه، یک نصف استکان آب برداشت و  ظرف آب مرغ عشق های توی قفس را پر کرد تا عادتش حفظ شود


 

منبع : seemorgh.com

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات