.
بزرگترین حقیقت حیات انسان - آکا
بزرگترین حقیقت حیات انسان - آکا

در ادامه جملات به یاد ماندنی و پر معنی کارل گوستاو یونگ را می خوانیم....
در ادامه جملات به یاد ماندنی و پر معنی کارل گوستاو یونگ را می خوانیم:

"انسان از هیچ‌چیز به اندازه‌ی از دست دادن کوچکترین بخشی از خودآگاهی‌اش نمی‌هراسد، او احساس ترسی ژرف از ناشناخته را دارد."

بزرگترین حقیقت حیات انسان - آکا
بزرگترین حقیقت حیات انسان - آکا


"مسیح خود کاملترین نماد آن موجود فناناپذیر پنهان در درون انسان فانی است."

بزرگترین حقیقت حیات انسان - آکا
بزرگترین حقیقت حیات انسان - آکا

"یکی از نمونه های بارز گسترش شخصیت برخورد نیچه با زرتشت است که از مردی خرده گیر و سخنوری نکته سنج، یک شاعر تراژیک و یک پیامبر ساخت."

بزرگترین حقیقت حیات انسان - آکا
بزرگترین حقیقت حیات انسان - آکا

"انسان مطابق با عظمت وظیفه خود رشد می کند، اما باید در درون خویش قابلیت رشد را داشته باشد وگرنه حتی دشوارترین وظایف نیز به حال او مفید نخواهند بود و به احتمال قوی او را خرد خواهند نمود."

"بدون عمق روانی هرگز نمی توان به قدر کافی با عظمت هدف خود متناسب بود."

بزرگترین حقیقت حیات انسان - آکا
بزرگترین حقیقت حیات انسان - آکا

"هر چه که خوب است با ارزش است و توسعه‌ی شخصیت در میان چیزهایی جا می‌گیرد که تنها به بهای تلاش‌های بزرگ می‌توان به دست آورد. زیرا فقط کافی‌ست که به خود پاسخ مثبت دهیم -یعنی جدی‌ترین تلاش را به خود واگذار کنیم، همیشه از آن‌چه که انجام می‌دهیم آگاه باشیم و آن را حتی با جنبه‌ی تردید برانگیزش از نظر دور نداریم- این است تلاشی که واقعا ما را تا مغز استخوان به خود مشغول می‌کند."

بزرگترین حقیقت حیات انسان - آکا
بزرگترین حقیقت حیات انسان - آکا

"اگر یک اندیشه عالی ما را از خارج تسخیر کند باید بدانیم که ندایی از درون ما بدان پاسخ گفته است و آنرا استقبال میکند."

روان بزرگترین حقیقت حیات انسان است.
- کارل گوستاو یونگ / چهار صورت مثالی


منبع : seemorgh.com

تبلیغات