.
loading...
سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران + تصاویر - آکا
سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران + تصاویر - آکا

مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین با عنوان شب های نی نوایی ویژه عزاداری ماه محرم در انجمن شاعران ایران دیشب با حضور سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق کشورمان برگزار شد.
مراسم شب های نی نوایی ویژه عزاداری ماه محرم در انجمن شاعران ایران برگزار شد.

به روایت عکس های امیر خلوصی عکاس ایسنا، مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین در انجمن شاعران ایران دیشب با حضور سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق کشورمان برگزار شد.

در این مراسم شاعران به مرثیه سرایی در عزای سالار شهیدان پرداختند.

سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران + تصاویر - آکا
سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران + تصاویر - آکا

سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران

سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران + تصاویر - آکا
سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران + تصاویر - آکا
سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران

سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران + تصاویر - آکا
سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران + تصاویر - آکا
سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران

سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران + تصاویر - آکا
سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران + تصاویر - آکا
سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران

سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران + تصاویر - آکا
سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران + تصاویر - آکا
سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران

سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران + تصاویر - آکا
سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران + تصاویر - آکا
سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران

سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران + تصاویر - آکا
سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران + تصاویر - آکا
سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران

سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران + تصاویر - آکا
سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران + تصاویر - آکا
سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران

سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران + تصاویر - آکا
سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعران + تصاویر - آکا

سیدمحمد خاتمی در مراسم عزاداری شاعرانمنبع : seemorgh.com

تبلیغات