.
فاجه ی روز مادر از اونجا شروع شد که.. - آکا

چوب حراج گذاشتیم به آبروی همدیگه، اونوقت باز این وسط فرشته هه بود که بیشتر دردش میگرفت : مادر!!!

از روزی که اسم روز مادر عوض شد
و شد روز زن !،
عزت و احترام این روز هم
رفت زیر چوب پردرد، جوک و شوخی ومسخره بازی..
تا روزی که اسمش روز ًمادرً بود
شوخیها محدود میشد به تفاوت کادوی مادرزن و مادر شوهر..
اما هر دوتاشون فرشته بودن برای همه ...چون مادرخودشون بودند!
از روزی که روز پدر نامگذاری شد
شوخی ها سنگین تر و مادی تر شد تبدیل شد به شوخی جوراب و طلا !!!!
چوب حراج گذاشتیم به آبروی همدیگه، اونوقت باز این وسط فرشته هه بود که بیشتر دردش میگرفت : مادر!!!
چون سنگ ترازو گذاشتیم برای مقایسهء دو تا عزیز !! یکیشون فرشته بود و قرار بود بهشت زیر پاش باشه ! آن یکی هم ارزش بود با جوراب و بی جورابش ،پشت و پناهمون بود!!
می بینی دنیا؟
مادر که به زن تبدیل میشه چه فاجعه ای میشه؟؟؟؟؟؟؟؟
اما
وقتی
زن که به مادر تبدیل میشه ،
عجب دنیایی میشه ؟؟؟؟؟
به این میگویند جادو...
جادوی کلمات
جادویی که میتواند
یک فرشته را
به یک جوک تبدیل کند
و یک روز خوش شگون را
به روزی پر از متلک و
بی احترامی.

روز مادر مبارک


یزدان پرست
١٣٩٤/١/٢١


منبع : seemorgh.com

تبلیغات