.
loading...


اشعار زیبای عید فطر (2) - آکا

عید فطر آمد که ساقی عاشقان را جام داد
عاشقان تشنه را از جام وحدت کام داد

 

بعد چندی لب فروبستن ز اکل و شرب، دوست
سفره ای گسترد از احسان و بار عام داد

 

تا هلال ماه شوال از افق شد آشکار
ساقی از راه وفا، کام دل ناکام داد

 

خلعتی از تار و پود نور بر اندام جان
حضرت جانان ز لطف بیکران انعام داد

 

جانب میخانه بشتابید ای میخوارگان
کاین زمان پیر مغان، اصحاب را پیغام داد

 

حیف، رفت آن ماه و صد شکر آمد این عید سعید
دست ساقی باز می بوسم که ما را جام داد

 

لب فرو بستید از نوشیدنی گر چند گاه
از خم وحدت شما را باده ی گلفام داد

 

دست افشان، پایکوبان جانب ساقی روید
چون که عیدی باده ی جانبخش آن خوشنام داد

 

روزه داران را ز راه مرحمت در صبح عید
ایزد جان آفرین پاداش آن ایام داد

 

«خوش عمل» چون عید فطر آمد ز لطف خویشتن
حضرت حق طبع ما را قدرت الهام داد

 

اشعار زیبای عید فطر (2) - آکا

 

تا پیک صبا مژده ز عید رمضان داد
او باب چنان را ز رخ ماه نشان داد

 

از آتش دوزخ همه را حضرت جانان
از یُمن چنین روز بکف خط امان داد

 

از مرحمت ماه پر از فیض و ضیافت
پاداش خداوند به ما باغ جنان داد

 

بشنو ز خروس سحر از بام شریعت
بر پیکر این روز به آواز توان داد

 

بر مسلم و بر مسلمه این عید مبارک
کز نور حضورش طربی بر همگان داد

 

تا سود و زیان شد عملت را همه میزان
این عید صیامست نشان سود و زیان داد

 

مقبول نمازیست نیازش بود از پی
خوش آنکه بخیل فقرا لقمه نان داد

 

خورشید جهان بود همه صُم و صلاتت
کین گونه طراوت به تو و کون و مکان داد

 

برخیز و به شکرانه این عید سماع کن
زیرا رمضان را به تو حق هدیه گران داد

 

این روزه و این خمس و زکاتست پریسا
بر پیکره ی مرده ی اشعار تو جان داد

 


منبع:ansarmalzahra.blogfa.com

گردآوری پرتال اکاایران
تبلیغات