.
بیایید قدر مادران را بیشتر بدانیم (داستانک)

آکاایران: بیایید قدر مادران را بیشتر بدانیم (داستانک)

آکاایران: ساعت 3 شب بود که صدای زنگ تلفن, پسری را از خواب بیدار کرد … پشت خط مادرش بود … پسر با عصبانیت گفت: چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟

به گزارش آکاایران: مادر گفت: 25 سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی …

فقط خواستم بگویم تولدت مبارک پسرم …

پسر از اینکه دل مادرش را شکسته بود تا صبح خوابش نبرد … صبح سراغ مادرش رفت … وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه سوخته یافت … ولی مادر دیگر در این دنیا نبود.

بیاین تا وقتی مادرانمان هستن قدرشونو بدونیم چون اگر نباشند چیزی جز حسرت نصیب ما نمیشه.

منبع :

تبلیغات