دامن کشان (فریبا شش بلوکی) - آکا

شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب


فریبا شش بلوکی, اشعار فریبا شش بلوکی, دامن کشان,شعر ،داستان و ادبیات

آسمان دیده ام ابری شده
شانه ای کو؟ تا بگریم زار زار

 

رعد و برق بی پناهی می زند
روی تکرار سکوتی مرگبار

 

پرتو نوری مرا دعوت نمود
تا که اسرار دلم تبعید شد

 

کنج یک مخروبه متروکه ای
حکم توقیف دلم تمدید شد

 

در زمستانی که می آید ز راه
یک نفر از شهرتان خواهد گذشت

 

آسمان دیده اش ابری شده
خسته پا،دامن کشان ،خواهد گذشت

 


منبع:sheshboluki.com

گردآوری پرتال اکاایران