.
عکس‎های جالب یک عکاس و استفاده از 250 کودک برای یک کتاب تصویری - آکا

آکاایران: عکس‎های جالب یک عکاس و استفاده از 250 کودک برای یک کتاب تصویری


آکایران :یک عکاس برای ساخت این کتاب تصویری از بیش از 250 کودک در عکس های خود استفاده کرد.

کونراد ویمل در شهر است

بنا به گزارش آکاایران : کتاب "کونراد ویمل در شهر است" (Konrad Wimmel Is in Town) کتابی است که توسط یک عکاس با نام جان هون والوبن (Jan von Holleben) به چاپ رسیده است. این عکاس حدود بیش از 5000 قطعه عکس برای ساخت تصاویر نهایی این کتاب گرفته است.
او برای ساخت این کتاب تصویری از بیش از 250 کودک در عکس های خود استفاده کرد.
خوانندگان ایت کتاب باید کونارد و دوستانش را در این کتاب به گونه ای قرار دهند که نشان دهد در تعقیب یک دزد هستند. دزدی که کیف دستی مادر بزرگ کونراد را به سرقت برده است.
در اداه این تصاویر را مشاهده نمایید:


عکس‎های جالب یک عکاس و استفاده از 250 کودک برای یک کتاب تصویری - آکا

عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 1
عکس‎های جالب یک عکاس و استفاده از 250 کودک برای یک کتاب تصویری - آکا

عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 2
عکس‎های جالب یک عکاس و استفاده از 250 کودک برای یک کتاب تصویری - آکا

عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 3
عکس‎های جالب یک عکاس و استفاده از 250 کودک برای یک کتاب تصویری - آکا

پشت صحنه کتاب "کونراد ویمل در شهر است"
عکس‎های جالب یک عکاس و استفاده از 250 کودک برای یک کتاب تصویری - آکا

عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 4
عکس‎های جالب یک عکاس و استفاده از 250 کودک برای یک کتاب تصویری - آکا

صحنه ای از یک باغ وحش از کتاب "کونراد ویمل در شهر است"
عکس‎های جالب یک عکاس و استفاده از 250 کودک برای یک کتاب تصویری - آکا

صحنه ای از یک باغ وحش از کتاب "کونراد ویمل در شهر است"
عکس‎های جالب یک عکاس و استفاده از 250 کودک برای یک کتاب تصویری - آکا

عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 5
عکس‎های جالب یک عکاس و استفاده از 250 کودک برای یک کتاب تصویری - آکا

عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 6
عکس‎های جالب یک عکاس و استفاده از 250 کودک برای یک کتاب تصویری - آکا

پشت صحنه کتاب "کونراد ویمل در شهر است"

منبع :

عکس‎های جالب یک عکاس و استفاده از 250 کودک برای یک کتاب تصویری - آکا

گردآوری توسط بخش مقالات نقاشی سایت آکاایران
تبلیغات