با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته مقالات نقاشی از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس
,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی
,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی

او این روزنامه ها را پاره کرده و به صورت تصادفی کنار هم می چیند تا تصاویر شگفت انگیزش که بیشتر روی زنان و مد فوکوس دارند را خلق کند.

Derek Gores نام گرافیست اهل فلوریداست که از روزنامه های کهنه، برچسب ها و دیگر مواد و دورریختنی استفاده می کند تا آثار هنری اش را خلق کند. او این روزنامه ها را پاره کرده و به صورت تصادفی کنار هم می چیند تا تصاویر شگفت انگیزش که بیشتر روی زنان و مد فوکوس دارند را خلق کند.

,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی
,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی


,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی
,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی


,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی
,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی
,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی


,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی
,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی


,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی
,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی
,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی
,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی


,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی
,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی


,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی
,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی


,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی
,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی


,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی
,Derek Gores, روزنامه, کاغذ باطله,مقالات نقاشی


منبع : seemorgh.com

با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس گردآوری توسط بخش مقالات نقاشی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات