.

از پست امپرسیونیسم چه می دانید؟!+ تصاویر - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد از پست امپرسیونیسم چه می دانید؟!+ تصاویر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

ونگوگ سر چشمه و منبع الهام اصلی اکسپرسیونیسم بود...

پست امپرسیونیسم :

پست امپرسیونیسم را می توان نخستین جنبش و حرکت مهم فراگیر در هنر نو به شمار آورد.
این اصطلاح درباره گرایش های مختلفی در نقاشی ، به ویژه در فرانسه ، که در ادامه امپرسیونیسم یا به عنوان واکنشی در برابر آن ، در فاصله زمانی حدود 1880 تا 1905 وجود داشت ، به کار رفته است

سورا, نئو امپرسیونیست, رنگ,مقالات نقاشی
اثر چارلز انگرلند

. این اصطلاح را نخستین بار راجر فرای ، نقاش و منتقد انگلیسی (1866 _ 1934 ) در عنوان نمایشگاهی به کار برد که در 1910 _1911 در گالری های گرافتن در لندن بر پا شد و فرای آن را نمایشگاه مانه و پست امپرسیونیست ها نامید .

سورا, نئو امپرسیونیست, رنگ,مقالات نقاشی
اثر ونسان ونگوک

در این نمایشگاه عمدتا آثار سزان ، گوگن ، ونگوگ که سه شخصیت محوری پست امپرسیونیسم به شمار می آیند ، به نمایش گذاشته شد . پست امپرسیونیست ها به گونه های کاملا متفاوتی از یکدیگر در برابرناتورالیسم بازتابیده در کار امپرسیونیست ها و تاثیر گیری های لحظه ای آنها از طبیعت واکنش نشان دادند .

سورا, نئو امپرسیونیست, رنگ,مقالات نقاشی
اثر پل سزان

برای مثال سورا و نئو امپرسیونیست ها بر تحلیل هر چه علمی تر رنگ تاکید نهادند ؛ سزان که  میخواست " از امپرسیونیسم چیزی استوار و پایدار ، همچون هنر موزه ها بسازد " دلمشغول ساختار تصویری بود ؛ گوگن از " خطای شنیع ناتورالیسم " احتراز می کرد تا بتواند کارکرد نمادین رنگ و خط را کشف کند ؛ ونگوگ سر چشمه و منبع الهام اصلی اکسپرسیونیسم بود .

سورا, نئو امپرسیونیست, رنگ,مقالات نقاشی
اثر ژرژ سورا

سیمرغ
گردآوری پرتال اکاایران
از پست امپرسیونیسم چه می دانید؟!+ تصاویر گردآوری توسط بخش مقالات نقاشی سایت آکاایران
تبلیغات