وقتی صدای جیغ پاپ بلند شد+تصاویر - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد وقتی صدای جیغ پاپ بلند شد+تصاویر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

سلسله پرده هایی که پاپ را در حال فریاد زدن نشان می دهند....

فرانسیس بیکن (نقاش انگلیسی 1992_1909)
به سبب شیوه مستقل و شخصی اش در تجسم وضعیت فاجعه آمیز انسان مدرن ، یکی از شاخص ترین اکسپرسیونیست های معاصر به شمار می آید.

فرانسیس بیکن, لوسین فروید, حراج کریستی,مقالات نقاشی

او در دابلین به دنیا آمد ولی از جوانی در لندن اقامت گزید.چند سالی را در برلین و پاریس گذرانید.
نخست، به عنوان متخصص طراحی داخلی بنا به کار مشغول شد؛ سپس ، بدون آموزش رسمی ، راه نقاشی را پیش گرفت. در حدود بیش از ده سال فعالیت ، و ارائه آثارش در چند نمایشگاه ، چندان موفقیتی کسب کند.
فرانسیس بیکن, لوسین فروید, حراج کریستی,مقالات نقاشی

ولی با اثر بحث انگیزی تحت عنوان مشق های سه گانه از پیکرها برای موضوع تصلیب ، به جایگاهی بلند در نقاشی اروپا دست یافت.
بیکن ، معمولا ، پیکر مرد یا زنی را در فضای بسته جای می دهد، و در جنبه های نفرت انگیز اشکال و حرکات او غلو می کند.

فرانسیس بیکن, لوسین فروید, حراج کریستی,مقالات نقاشی

صحنه هایی را که با پیکرهای کژنما و جنبنده در پرده های سه لته می نمایاند، غالبا تکان دهنده و اضطراب آور به نظر می آیند.
قاب بندی چند لته ، عملا ، توسط وی برای نقاشی نوین مناسب می شود: در پرده های سه لته اش ، ارتباط میان لته ها نه چندان بر اساس روایت بلکه عمدتا صوری است.

فرانسیس بیکن, لوسین فروید, حراج کریستی,مقالات نقاشی

بدین سان ، فضا ها از یکدیگر متمایز و در عین حال با هم متصل می شوند.
نقاشی های بیکن را معادل بصری «ادبیات موقعیتهای حاد»_که در اواخر دههء 1940 رواج داشت_ دانسته اند.
در واقع ، او موقعیت های حاد را از طریق تحریف هولناک پیکرها در فضای پرپیچ و تاب و فرساینده نمایان می سازد.به همین سبب، بیکن و آلبرتوجاکومتی از رهبران جنبش «پیکرنمایی جدید» با خصلت اگزیستانسیالیست شناخته شده اند.

فرانسیس بیکن, لوسین فروید, حراج کریستی,مقالات نقاشی

بیکن ، غالبا فکر اولیه نقاشی هایش را از عکس های رادیو گرافی ، تصاویر سلسله وار، فیلم های سینمایی ، و غیره بر می گرفت.
او از میان آثار استادان قدیم ، به نقاشی های رمبرانت ، ولاسکز، گویا دلبستگی خاص داشت.
به عنوان مثال : در سلسله پرده هایی که پاپ را در حال فریاد زدن نشان می دهند ، او از تکچهره پاپ اینوسنت دهم اثر ولاسکز ، چهره پرستار فریادزننده در فیلم رزمناو پوتمکین اثر آیزنشتاین ، و نیز زن  فریاد زننده در پرده کشتار معصومان مقدس اثر پوسن بهره گرفته است.

فرانسیس بیکن, لوسین فروید, حراج کریستی,مقالات نقاشی
پاپ در حال فریاد کشیدن

اما بیکن درشیوه و اسلوب نقاشی خود کمال گرا است. او می تواند تعالی میان نظم و تصادف بر قرار کند، بدان سان که تصویرها به طرزی «اتفاقی» از کاربست رنگماده بر روی بوم حاصل آیند.
از جمله دیگر آثارش : سری در میان دو شقه گاو.
 
فرانسیس بیکن, لوسین فروید, حراج کریستی,مقالات نقاشی
فرانسیس بیکن, لوسین فروید, حراج کریستی,مقالات نقاشی

seemorgh.com
گردآوری پرتال اکاایران
وقتی صدای جیغ پاپ بلند شد+تصاویر گردآوری توسط بخش مقالات نقاشی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات