.
تصاویر ساخت عَلَم توسط هنرمند زن! - آکا

تصاویر ساخت عَلَم توسط هنرمند زن! - آکا

تصاویر ساخت عَلَم توسط هنرمند زن! آکایران :«فاطمه عیدیون» 29 ساله است و راه پدرش را ادامه می‌دهد. او روی عَلَم طراحی می‌کند، یعنی خط‌های خوش‌نویسی و طراحی نقوش که شامل شمایل امامی
کیمیا و خاک - آکا

کیمیا و خاک - آکا

شهرک سفال، بولواری است که دو طرف آن کارگاه‌های سفالگری و مغازه‌هایی برای فروش صنایع دستی به تو سلام می‌کنند. بعضی سلام‌ها سرد است و
هنرهای سنتی ترکیه - آکا

هنرهای سنتی ترکیه - آکا

نمونه‌های بسیار زیبای این تزئینات در دیوارهای بیرونی ساختمانهائی نظیر مسجد، آرامگاه و قلعه دیده می‌شود. سنگهای مورد استفاده در ساخت
در کارگه رنگرزی... - آکا

در کارگه رنگرزی... - آکا

استادکاران این رنگرزخانه‌ها قرن‌هاست که مانند کیمیاگران در حال ترکیب اسرارآمیز رنگدانه‌ها و دندانه‌ها هستند تا درخشان‌ترین و باثبات‌
تبلیغات