سلفی گلاره عباسی و خواهرش بهار -آکا

آکاایران: سلفی گلاره عباسی و خواهرش

گلاره عباسی بازیگر کشورمان عکس جدیدی از خودش منتشر کرد.

به گزارش آکاایران: این بازیگر در این سلفی در کنار خواهرش بهار عباسی و خواهرزاده اش دیده می شود.

ما سه تا

خواهر و خواهرزاده که جان من هستند

سلفی گلاره عباسی و خواهرش بهار
,[categoriy]

آکاایران: سلفی گلاره عباسی و خواهرش بهار

گلاره عباسی و خواهرش

منبع :

سلفی گلاره عباسی و خواهرش بهار گردآوری توسط بخش هنرمندان ایران و جهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات