.

آکاایران: اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

آکاایران: اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎حمام علی قلی آقا با قدمتی چند صد سـاله در اصفهان قرار دارد.

به گزارش آکاایران:  علی قلی آقا، از شاهزادگان دربار دولت صفـوی بود . بنای حمام با مساحتی نزدیک به ۱۲۰۰ متر مربع از دو مجموعه با نام های حمام بزرگ و حمام کوچک تشکیل شده است. از ویژگی های خاص و معمارای این حمام تزئیناتی زیبا است که در سه دوره ی صفوی، قاجار و پهلوی شکل گرفته و اکنون جزئی از این بناست.

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اصفهان / موزه حمام علی قلی آقا‎

 

اخبار فرهنگی و هنری - ایرنا

 گرد آوری مطالب : آکا ایران


منبع :

گردآوری توسط بخش هنرمندان ایران و جهان سایت آکاایران
تبلیغات