ازدواج حامد تهرانی بازیگر ایرانی با یک زن کره ای -آکا

آکاایران: ازدواج حامد تهرانی

ازدواج ستاره های سینما همیشه خبر ساز بوده است و در برخی زمان ها نیز رسانه ها با گمانه زنی این اخبار را منتشر می کنند.

به گزارش آکاایران: آخرین خبر و یا گمانه زنی در مورد حامد تهرانی است که می گویند با یک بازیگر زن کره ای ازواج کرده است.

یک منبع آگاه از رابطه و ازدواج حامد تهرانی بازیگر ایرانی و ” آ او آ مینا ” بازیگر مشهور کره ای خبر داد. این دو درحال آماده شدن برای ازدواج با یکدیگرند.

,[categoriy]

آکاایران: ازدواج حامد تهرانی بازیگر ایرانی با یک زن کره ای

ازدواج حامد تهرانی و بازیگر کره ای

منبع :

گردآوری توسط بخش هنرمندان ایران و جهان سایت آکاایران
تبلیغات