.

سایر مناسبتها،ایام و مناسبتها

شهادت امام جواد علیه السلام
شهادت امام جواد علیه السلام
تاریخ عید مبعث
تاریخچه بعثت پیامبر،روز مبعث،عید مبعث - آکا
کاهش جمعیت,حقوق بشر
کاهش جمعیت,حقوق بشر
روز مبعث،تاریخچه روز مبعث،اعمال روز مبعث،روز مبعث چه روزی است
روز مبعث،تاریخچه روز مبعث،اعمال روز مبعث،روز مبعث چه روزی است
تاریخچه روز معلم,تاریخچه روز معلم
تاریخچه روز معلم,تاریخچه روز معلم
جشن آب پاشونک ،جشن آغاز تابستان - آکا
جشن آب پاشونک ،جشن آغاز تابستان - آکا
21 ژوئن ؛ مصادف با جشن موسیقی - آکا
21 ژوئن ؛ مصادف با جشن موسیقی - آکا
17 ژوئن؛ روز جهانی بیابان زدایی - آکا
17 ژوئن؛ روز جهانی بیابان زدایی - آکا
جهاد کشاورزی
جهاد کشاورزی
 14 ژوئن؛ روز جهانی اهدای خون - آکا
 14 ژوئن؛ روز جهانی اهدای خون - آکا
12 ژوئن ؛ روز جهانی مبارزه با کار کودکان - آکا
12 ژوئن ؛ روز جهانی مبارزه با کار کودکان - آکا
10 ژوئن؛ روز جهانی صنایع دستی - آکا
تبلیغات