پرورش احساس مذهبی بخصوص نماز در کودکان و نوجوانانکاربران عزیز شما می توانید مطالب مربوط به روشهای پرورش احساس مذهبی نماز را در ده قسمت مطالعه نمایید .احساس مذهبی ، یعنی تلطیف روان و اعتلای وجود . تربیت و تقویت احساس مذهبی ، یعنی هدایت کودکان و نوجوانان در راستای گرایشهای فطری و ارضای نیازهای روانی آنها و سرانجام پرورش احساس مذهبی ، یعنی متجلی نمودن والاترین ارزشها و فضیلتها .

کودکان و نوجوانان

بدون تردید همه کودکان بالفطره استعداد پذیرش و انجام تکالیف مذهبی را دارند ، اما آنچه که مهم است چگونگی ارائه یا عرضه نمودن اسباب رشد یا آئین الهی است. اگر ما بتوانیم کودکان را به نحو شایسته و مطلوب در معرض مشاهده و یادگیری رفتارها یا تکالیف مذهبی قرار دهیم ، مسلماً آنها به طور طبیعی و با احساس و رضایت قلبی ، آن رفتارها را خواهند آموخت ؛ چرا که آداب مذهبی ، مسائل قراردادی و وضعی را تحمیل نمی کنند ، بلکه عاملی هستند در جهت تأمین نیازهای فطری انسان ، و نماز کاملترین پاسخ به عالی ترین نیاز انسان است.

پرورش احساس مذهبی کاری است بس ظریف و حساس و در عین حال بسیار ساده و آسان. احساسات و عواطف مهمترین نقش در تکوین شخصیت ، تنظیم هدفها و برنامه های زندگی و روابط فردی و اجتماعی دارد.

چگونگی نگرش یا برخورد کودکان و نوجوانان نسبت به جهان هستی ، محیط اطراف ، آداب و تربیت و ارزشهای حاکم بر خانه و جامعه ، متأثر از دو عامل تعیین کننده یعنی : برداشتهای ذهنی ( شناخت ) و احساسات و عواطف است.

در ماهها و سالهای اول زندگی مجموعه اشکها و لبخندها و کششها و گریزهای کودکان ، حکایتگر چگونگی تشکیل برخوردها و نگرشهای مختلف در آنها نسبت به رفتارها ، ارزشها و آداب و ترتیب هاست.

هرگاه شناختی که انسان نسبت به پدیده ها و مسائل  مختلف پیدا می کند ، توأم با احساسات ناخوشایند و نامطلوب باشد ، نتیجه ای جز به وجود آمدن نگرش یا آمادگی روانی منفی نخواهد داشت و برعکس زمانی که این برداشت همراه با احساسات مطلوب باشد ، زمینه ی ایجاد نگرشی مثبت و مولد فراهم می آید.

به بیان دیگر نگرش و احساسی که کودکان و نوجوانان نسبت به مسائل و پدیده های گوناگون پیدا می کنند پایه های نخستین رفتارها و شخصیت آنها را تشکیل می دهد.

بنابراین در تعلیم و تربیت به طور اعم ، و تربیت مذهبی به طور اخص بویژه در دوران کودکی و نوجوانی ، توجه به نقش خوشایندی احساس نسبت به امور مورد نظر ، بسیار مهم و تعیین کننده است .

کودکان و نوجوانان در یادگیری و کسب عادات مطلوب بیش از آن که متأثر از زبان منطق و استدلال باشند ، وجودشان مملو از عواطف و احساسات بوده ، مستعد پذیرش مطالب از طریق زبان مهر و محبتند.

با ایجاد احساسات خوشایند در کودکان و نوجوانان ، زمینه یادگیری رفتارهای مطلوب ، پیدایش انگیزه های رشد ، همانند سازی و اتصاف به صفات الگوهای دلخواه فراهم می گردد.
ادامه دارد ...


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آهنگ نماز کودک

گردآوری توسط بخش اصول تربیتی نوجوان سایت آکاایران
تبلیغات