تشویق 5

تشویق 1 - تشویق 2 - تشویق 3 - تشویق 4

برای اینکه تشویق حداکثر کارایی را داشته باشد، باید بلافاصله پس از انجام کار مطلوب به فرد داده شود. چرا که وقتی رفتاری با تأخیر تقویت شود، یعنی بین وقوع رفتار و دریافت تقویت از سوی رفتار کننده ها فاصله بیفتد.

تشویق 5

ممکن است در این فاصله رفتارهای دیگری به جز رفتار مطلوب رخ دهد و در اثر تشویق رفتار اخیر هم مورد تشویق قرار گیرد.

فهیمه کهتری

کارشناس ارشد روانشناسی

نام کودک: حسین کرمی

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش اصول تربیتی نوجوان سایت آکاایران
تبلیغات