خشم والدین، دروغگویی کودک را دو برابر می کند - -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد خشم والدین، دروغگویی کودک را دو برابر می کند - ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت کودک آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

آکاایران: دروغگویی کودک با خشم والدین , به کودک توضیح دهید که اگر راست بگوید، کمتر عصبانی می شوید چون دروغگویی جریمه اش را ۲ برابر می کند.

 دروغگویی کودک با خشم والدین

به گزارش آکاایران: دروغگویی کودک با خشم والدین , نحوه رفتار والدین در کاهش یا افزایش دروغ گویی فرزندان اهمیت بسزایی
دارد.
اختلاف سن مناسب بین فرزندان، دو سال درنظر گرفته شده و متاسفانه کودکانی که اختلاف سنی آنها کمتر از دو
سال است ،دچار آسیب های جدی می شوند، چرا که عدم توجه به کودک در این سن موجب آسیب هایی
از جمله دروغگویی کودک می شود و هنگامی که از کودک درباره کار اشتباهش در برخورد با فرزند
کوچکتر توضیح می خواهید، در واقع او را ناخواسته به سمت دروغگویی سوق می دهید.
این روانشناس گفت: هرگز کودک را بخاطر دروغ گفتنش تنبیه نکنید چرا که به دلیل ترس از
مجازات و تنبیه، اقدام به دروغگویی می کند و اصرار او بر این کار تداوم خواهد داشت.

خشم والدین، دروغگویی کودک را دو برابر می کند -
,[categoriy]

آکاایران: خشم والدین، دروغگویی کودک را دو برابر می کند

وی ادامه داد: به کودک توضیح دهید که اگر راست بگوید، کمتر عصبانی می شوید چون دروغگویی جریمه اش را
۲ برابر می کند، همچنین باید متناسب با سن کودک، صداقت او را تحسین کنید.
ازغندی تاکید کرد:برقراری تعادل رفتاری بین کودکان از سوی والدین می تواند از حسادت و مشاجره آنها به طور چشمگیری
بکاهد و امنیت و آرامش در محیط خانه برقرار باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان

.

منبع : niksalehi.com

خشم والدین، دروغگویی کودک را دو برابر می کند - گردآوری توسط بخش شناخت کودک سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات