مکیدن انگشت در کودکان    

زمانی که کودکان هنوز چند ماهه هستند، مکیدن انگشتشان با مزه به نظر می‌رسد، اما وقتی که به سن مهد کودک می‌رسند دیگر این کار اصلاً خوشایند نیست و تازه آن زمان است که نگران کودک‌مان می‌شویم...

مکیدن انگشتان

 قیافه او در حالی که روی پاهای خودش ایستاده‌است و هنوز انگشتش را می‌مکد، برای‌مان عذاب‌آور است.
بعضی از بچه ها پس از تولد و برخی دیگر، در رحم مادر انگشت می مکند. بسیاری از بچه ها، قبل از آنکه مکیدن انگشت مسئله ساز شود، آن را ترک می کنند. اما برای میلیون ها نفر دیگر این عادت تا دوران کودکی و گاه بعد از آن ادامه پیدا می کند که می تواند به آنها آسیب برساند. مکیدن ادامه دار انگشت، به دندان ها و حالت ظاهری آنها و سخن گفتن لطمه می زند.
دانشمندان تخمین زده‌اند که بیش از 18 درصد کودکانی که بین 2 تا 6 سال سن دارند انگشت خود ـ که غالباً انگشت شست آنهاست ـ را می‌مکند.
اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ ثابت شده که مکیدن انگشت، باعث آرام شدن کودک می‌شود و به‌همین خاطر وی این رفتار را همچنان ادامه می‌دهد.
تحقیقات همچنین حاکی از آن است که مکیدن انگشت اکثراً توسط کودکانی انجام می‌گیرد که در دوران نوپایی ساعات زیادی از روز را از مادرشان دور بوده‌اند.

راهبردهای مقابله با انگشت مکیدن

* اگر شرایط استرس زا در محیط کودک وجود دارد، آن شرایط برطرف شود.
* برای کودکان خردسال، توجه او را به یک محرک قوی جلب کنیم.
* جایگزین کردن یک رفتار جدید، مثل بازی با خمیر و یا تسبیح دست گرفتن، نقاشی، رنگ آمیزی، پازل درست کردن و سایر فعالیت هائی از این قبیل. در این حالت هدف این است که دست کودک مشغول یک فعالیت باشد و رفتاری را انجام دهد که مانع رفتن دست به طرف دهان بشود؛ لازم به ذکر است که جهت جلوگیری از وابسته شدن فرد به یک فعالیت خاص باید تنوع ایجاد گردد.
* لاک زدن و انجام مانیکور برای دختران
مکیدن انگشت در بین کودکانی که ماه‌های اولیه زندگی خود را در آغوش مادرشان طی کرده و تماس فیزیکی با او داشته‌اند، بسیار بسیار کم دیده می‌شود
* استفاده از روش دادن نشانه های کلامی و تصویری
برای مثال انداختن حلقه به انگشت به کودک بگوئید اگر انگشت بمکی، انگشتت بزرگ می شود و حلقه، دیگر از دستت بیرون نمی آید. اگر علامت دادن به صورت کلامی باشد می توان به کودک گفت: ”هرگاه دیدم که انگشت می مکی یک ضربه به میز می زنم که متوجه بشی.“ اگر بخواهیم از نشانه های تصویری استفاده کنیم می توانیم از نشانه های تصویری استفاده کنیم، می توانیم از یک تصویر مثلاً یک شست دفرمه شده استفاده کنیم.
در استفاده از این روش چند نکته اساسی را باید در نظر داشت؛ هر چقدر نشانه ها به موضوع نزدیک تر باشند اثربخشی آن بیشتر خواهد بود؛ در نشانه ها تنوع داشته باشید؛ از اسم فرد برای نشانه ها استفاده نکنیم، و نشانه مورد استفاده فقط برای شما و کودک معنا داشته باشد و دیگران متوجه نشوند که به عزت نفس کودک آسیب نرسد.
* انزجار درمانی:
مثلاً استفاده از لاک تلخ مزه با دستکش دست کردن. در این روش هر چقدر محرک قوی تر باشد، اثر بازدارندگی آن بیشتر خواهد بود.
* استفاده از روش تقویت ژتونی یا پته ای:
بدین منظور جدولی تهیه می شود که باید بسیار دقیق باشد و براساس شدت، نوع و میزان بروز رفتار تنظیم شود. به این صورت که رفتار انگشت مکیدن چند بار در روز، هر بار چند دقیقه طول می کشد و فاصله زمانی بروز رفتار، چند دقیقه یا ساعت است. در ابتدا یک هفته فقط مشاهده رفتار می شود تا داده های خط پایه مشخص شود و بعد برنامه طرح شود. با توجه به شرایط کودک، جدول تنظیم می شود. در آغاز از یک برنامه فاصله ای ثابت استفاده می کنیم، به این صورت که برنامه ارائه تقویت براساس فاصله زمانی ثابت است. سپس برنامه ارائه تقویت را به سمت برنامه نسبی متغیر که وابستگی به تقویت ها را کم می کند سوق می دهیم به این صورت که به نسبی متغیری از عدم بروز رفتار، تقویت ارائه می کنیم. در ابتدا از تقویت های ملموس و عینی استفاده می کنیم ولی چون فاصله آنها نزدیک است باید پاداش ها متناسب و کوچک باشد. برای مثال بچه ای که 2 ساعت فاصله انگشت مکیدن داشت و در برنامه تنظیم شده که این فاصله به 4 ساعت فاصله بین دفعات انگشت مکیدن افزایش یابد، و کودک موفق شود که 4 ساعت انگشت نمکد، به کودک می گوئیم چون تو 4 ساعت انگشت نمکیدی می توانی این بستنی را مک بزنی، یا ظرفی را از آب میوه و یا نوشیدنی های مورد علاقه کودک پر کنید و همراه نی در اختیار او قرار بدهید تا آن را مک بزند. بعد دوباره برایش ساعت می گیریم و به او می گوئیم: ”تا 4 ساعت دیگه انگشت نمکیدی و تحمل کردی می توانی مک بزنی“. این کار موجب به وجود آمدن هویت موفق در کودک می شود، زیرا می بیند که توانسته خودش را کنترل کند و رفتارش از شکل غیرارادی به ارادی تبدیل شده است. دوباره برایش زمان می گیریم و به او می گوئیم: ”اگه تا 4 ساعت دیگه تحمل کردی می توانی یک مک بزنی و بعد می رویم پارک“. در آن موقع دیگه ازش انتظار ندارم که مک نزد چون 4 ساعت تحمل کرده. باهاش قرارداد می بندیم مثلاً برنامه از ساعت 12 شروع می شه تا 4 بعدازظهر. بین این ساعات یک ساعت آزادش می گذاریم ولی از اول باهاش قرار می گذاریم که تو آن یک ساعت آزادی، اگر پرسید می توانم مک بزنم می گوئیم میل با خودته. بعد که روی 4 ساعت عادت کرد و موفق شد یک ستاره می گیرد و هر 3 ستاره یک جایزه می گیرد.
یک مشغولیت جدید برای کودک مهیا کنید مثلاً یک شیء مثل توپ کوچک پلاستیکی در اختیارش بگذارید تا به جای مک زدن یا ناخن جویدن با آن بازی کند
* شکل دهی زمانی :
در این مورد زمان را کنترل می کنیم. مثلاً کودکی که موقع خواب 30 دقیقه مک می زند ابتدا 5 دقیقه دستش را کنترل می کنیم. بعد که 25 دقیقه عادت کرد زمان را 20 دقیقه تعیین می کنیم یعنی هر مرحله را که با موفقیت گذراند 5 دقیقه کم می کنیم.
 نکته: گذر از هر مرحله باید زمانی انجام شود که فرد در مورد آن مرحله مشکلی نداشته باشد. تقسیم بندی زمان با توجه به شرایط کودک فرق می کند و به ظرفیت تحمل ناکامی فرد، بستگی دارد که با آزمایش و خطا می توانیم آن را تنظیم کنیم.
* کسب آرامش تدریجی با تمرکز بر دست ها، آرواره ها و دهان.
* خود آگاهی را به کودک بیاموزید:
از مقایسه استفاده کنید با استفاده از آینه کودک را به آگاهی از وضعیت ظاهری اش تشویق کنید ـ فهرستی از زمان ها و مکان هائی که متوجه ناخن جویدن کودک می شوید، تهیه کنید.
* موقعیت را عوض کنید :
یک مشغولیت جدید برای کودک مهیا کنید مثلاً یک شیء مثل توپ کوچک پلاستیکی در اختیارش بگذارید تا به جای مک زدن یا ناخن جویدن با آن بازی کند. موقعیت هائی را که با این عادت در ارتباط هستند را عوض کنید و یا از آنها دوری کنید مثلاً اگر موقع تماشای تلویزیون اینکار را انجام می دهد تنها زمانی می تواند تلویزیون تماشا کند که دست هایش مشغول کاری باشند و به تدریج با ترک عادت فرصت بیشتری برای تماشای تلویزیون به او بدهید.
* استفاده از سایر روش های تغییر رفتار:
 مثل خاموشی ـ تقویت رفتار مغایر ـ محروم کردن از تقویت مثبت ـ جریمه کردن ـ جبران.
سه چهار روز نخست مک نزدن انگشت، بر کودک بسیار سخت می گذرد اما این مدت نقش حیاتی ایفا می کند. ممکن است کودک در سه چهار روز اول، ناراحت و رنجش پذیر باشد. توجه داشته باشید که در این مدت، فرزند شما، خودش را با کاهش اندروفین تطبیق می دهد. اما اگر برنامه ادامه یابد، بعد از سه چهار روز، حال کودک به تدریج بهتر می شود. پس از مدت مذکور، شرایط شیمیائی بدن، خودش را با شرایط جدید تطبیق می دهد و کودک می تواند به راحتی بیشتری، نمکیدن انگشت کنار بیاید. از این زمان به بعد، هر روزی که کودک آن را با موفقیت پشت سر بگذارد، بر عزت نفس و اطمینان خاطرش اضافه می شود. معمولاً بعد از یک هفته نمکیدن، میل به مکیدن به حداقل می رسد و یا به کلی از میان می رود.
منبع:تبیان
ویرایش و تلخیص:آکاایران


 

 قیافه او در حالی که روی پاهای خودش ایستاده‌است و هنوز انگشتش را می‌مکد، برای‌مان عذاب‌آور است.
بعضی از بچه ها پس از تولد و برخی دیگر، در رحم مادر انگشت می مکند. بسیاری از بچه ها، قبل از آنکه مکیدن انگشت مسئله ساز شود، آن را ترک می کنند. اما برای میلیون ها نفر دیگر این عادت تا دوران کودکی و گاه بعد از آن ادامه پیدا می کند که می تواند به آنها آسیب برساند. مکیدن ادامه دار انگشت، به دندان ها و حالت ظاهری آنها و سخن گفتن لطمه می زند.
دانشمندان تخمین زده‌اند که بیش از 18 درصد کودکانی که بین 2 تا 6 سال سن دارند انگشت خود ـ که غالباً انگشت شست آنهاست ـ را می‌مکند.
اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ ثابت شده که مکیدن انگشت، باعث آرام شدن کودک می‌شود و به‌همین خاطر وی این رفتار را همچنان ادامه می‌دهد.
تحقیقات همچنین حاکی از آن است که مکیدن انگشت اکثراً توسط کودکانی انجام می‌گیرد که در دوران نوپایی ساعات زیادی از روز را از مادرشان دور بوده‌اند.

راهبردهای مقابله با انگشت مکیدن

* اگر شرایط استرس زا در محیط کودک وجود دارد، آن شرایط برطرف شود.
* برای کودکان خردسال، توجه او را به یک محرک قوی جلب کنیم.
* جایگزین کردن یک رفتار جدید، مثل بازی با خمیر و یا تسبیح دست گرفتن، نقاشی، رنگ آمیزی، پازل درست کردن و سایر فعالیت هائی از این قبیل. در این حالت هدف این است که دست کودک مشغول یک فعالیت باشد و رفتاری را انجام دهد که مانع رفتن دست به طرف دهان بشود؛ لازم به ذکر است که جهت جلوگیری از وابسته شدن فرد به یک فعالیت خاص باید تنوع ایجاد گردد.
* لاک زدن و انجام مانیکور برای دختران
مکیدن انگشت در بین کودکانی که ماه‌های اولیه زندگی خود را در آغوش مادرشان طی کرده و تماس فیزیکی با او داشته‌اند، بسیار بسیار کم دیده می‌شود
* استفاده از روش دادن نشانه های کلامی و تصویری
برای مثال انداختن حلقه به انگشت به کودک بگوئید اگر انگشت بمکی، انگشتت بزرگ می شود و حلقه، دیگر از دستت بیرون نمی آید. اگر علامت دادن به صورت کلامی باشد می توان به کودک گفت: ”هرگاه دیدم که انگشت می مکی یک ضربه به میز می زنم که متوجه بشی.“ اگر بخواهیم از نشانه های تصویری استفاده کنیم می توانیم از نشانه های تصویری استفاده کنیم، می توانیم از یک تصویر مثلاً یک شست دفرمه شده استفاده کنیم.
در استفاده از این روش چند نکته اساسی را باید در نظر داشت؛ هر چقدر نشانه ها به موضوع نزدیک تر باشند اثربخشی آن بیشتر خواهد بود؛ در نشانه ها تنوع داشته باشید؛ از اسم فرد برای نشانه ها استفاده نکنیم، و نشانه مورد استفاده فقط برای شما و کودک معنا داشته باشد و دیگران متوجه نشوند که به عزت نفس کودک آسیب نرسد.
* انزجار درمانی:
مثلاً استفاده از لاک تلخ مزه با دستکش دست کردن. در این روش هر چقدر محرک قوی تر باشد، اثر بازدارندگی آن بیشتر خواهد بود.
* استفاده از روش تقویت ژتونی یا پته ای:
بدین منظور جدولی تهیه می شود که باید بسیار دقیق باشد و براساس شدت، نوع و میزان بروز رفتار تنظیم شود. به این صورت که رفتار انگشت مکیدن چند بار در روز، هر بار چند دقیقه طول می کشد و فاصله زمانی بروز رفتار، چند دقیقه یا ساعت است. در ابتدا یک هفته فقط مشاهده رفتار می شود تا داده های خط پایه مشخص شود و بعد برنامه طرح شود. با توجه به شرایط کودک، جدول تنظیم می شود. در آغاز از یک برنامه فاصله ای ثابت استفاده می کنیم، به این صورت که برنامه ارائه تقویت براساس فاصله زمانی ثابت است. سپس برنامه ارائه تقویت را به سمت برنامه نسبی متغیر که وابستگی به تقویت ها را کم می کند سوق می دهیم به این صورت که به نسبی متغیری از عدم بروز رفتار، تقویت ارائه می کنیم. در ابتدا از تقویت های ملموس و عینی استفاده می کنیم ولی چون فاصله آنها نزدیک است باید پاداش ها متناسب و کوچک باشد. برای مثال بچه ای که 2 ساعت فاصله انگشت مکیدن داشت و در برنامه تنظیم شده که این فاصله به 4 ساعت فاصله بین دفعات انگشت مکیدن افزایش یابد، و کودک موفق شود که 4 ساعت انگشت نمکد، به کودک می گوئیم چون تو 4 ساعت انگشت نمکیدی می توانی این بستنی را مک بزنی، یا ظرفی را از آب میوه و یا نوشیدنی های مورد علاقه کودک پر کنید و همراه نی در اختیار او قرار بدهید تا آن را مک بزند. بعد دوباره برایش ساعت می گیریم و به او می گوئیم: ”تا 4 ساعت دیگه انگشت نمکیدی و تحمل کردی می توانی مک بزنی“. این کار موجب به وجود آمدن هویت موفق در کودک می شود، زیرا می بیند که توانسته خودش را کنترل کند و رفتارش از شکل غیرارادی به ارادی تبدیل شده است. دوباره برایش زمان می گیریم و به او می گوئیم: ”اگه تا 4 ساعت دیگه تحمل کردی می توانی یک مک بزنی و بعد می رویم پارک“. در آن موقع دیگه ازش انتظار ندارم که مک نزد چون 4 ساعت تحمل کرده. باهاش قرارداد می بندیم مثلاً برنامه از ساعت 12 شروع می شه تا 4 بعدازظهر. بین این ساعات یک ساعت آزادش می گذاریم ولی از اول باهاش قرار می گذاریم که تو آن یک ساعت آزادی، اگر پرسید می توانم مک بزنم می گوئیم میل با خودته. بعد که روی 4 ساعت عادت کرد و موفق شد یک ستاره می گیرد و هر 3 ستاره یک جایزه می گیرد.
یک مشغولیت جدید برای کودک مهیا کنید مثلاً یک شیء مثل توپ کوچک پلاستیکی در اختیارش بگذارید تا به جای مک زدن یا ناخن جویدن با آن بازی کند
* شکل دهی زمانی :
در این مورد زمان را کنترل می کنیم. مثلاً کودکی که موقع خواب 30 دقیقه مک می زند ابتدا 5 دقیقه دستش را کنترل می کنیم. بعد که 25 دقیقه عادت کرد زمان را 20 دقیقه تعیین می کنیم یعنی هر مرحله را که با موفقیت گذراند 5 دقیقه کم می کنیم.
 نکته: گذر از هر مرحله باید زمانی انجام شود که فرد در مورد آن مرحله مشکلی نداشته باشد. تقسیم بندی زمان با توجه به شرایط کودک فرق می کند و به ظرفیت تحمل ناکامی فرد، بستگی دارد که با آزمایش و خطا می توانیم آن را تنظیم کنیم.
* کسب آرامش تدریجی با تمرکز بر دست ها، آرواره ها و دهان.
* خود آگاهی را به کودک بیاموزید:
از مقایسه استفاده کنید با استفاده از آینه کودک را به آگاهی از وضعیت ظاهری اش تشویق کنید ـ فهرستی از زمان ها و مکان هائی که متوجه ناخن جویدن کودک می شوید، تهیه کنید.
* موقعیت را عوض کنید :
یک مشغولیت جدید برای کودک مهیا کنید مثلاً یک شیء مثل توپ کوچک پلاستیکی در اختیارش بگذارید تا به جای مک زدن یا ناخن جویدن با آن بازی کند. موقعیت هائی را که با این عادت در ارتباط هستند را عوض کنید و یا از آنها دوری کنید مثلاً اگر موقع تماشای تلویزیون اینکار را انجام می دهد تنها زمانی می تواند تلویزیون تماشا کند که دست هایش مشغول کاری باشند و به تدریج با ترک عادت فرصت بیشتری برای تماشای تلویزیون به او بدهید.
* استفاده از سایر روش های تغییر رفتار:
 مثل خاموشی ـ تقویت رفتار مغایر ـ محروم کردن از تقویت مثبت ـ جریمه کردن ـ جبران.
سه چهار روز نخست مک نزدن انگشت، بر کودک بسیار سخت می گذرد اما این مدت نقش حیاتی ایفا می کند. ممکن است کودک در سه چهار روز اول، ناراحت و رنجش پذیر باشد. توجه داشته باشید که در این مدت، فرزند شما، خودش را با کاهش اندروفین تطبیق می دهد. اما اگر برنامه ادامه یابد، بعد از سه چهار روز، حال کودک به تدریج بهتر می شود. پس از مدت مذکور، شرایط شیمیائی بدن، خودش را با شرایط جدید تطبیق می دهد و کودک می تواند به راحتی بیشتری، نمکیدن انگشت کنار بیاید. از این زمان به بعد، هر روزی که کودک آن را با موفقیت پشت سر بگذارد، بر عزت نفس و اطمینان خاطرش اضافه می شود. معمولاً بعد از یک هفته نمکیدن، میل به مکیدن به حداقل می رسد و یا به کلی از میان می رود.
منبع:تبیان
ویرایش و تلخیص:آکاایران


 

گردآوری توسط بخش مشکلات رفتاری کودکان سایت آکاایران
مکیدن انگشت

مکیدن انگشت در کودکان، علل و راه حل ها

مکیدن انگشت در کودکان بسیار رایج است و این کار باعث می شود کودکان احساس امنیت و آرامش کنند. اما دیدن این صحنه برای پدر و مادر ها نگران کننده است. آیا باید مانع کودک ش
مکیدن انگشت

مکیدن انگشت شست نوزاد

مکیدن انگشت شست نوزاد دیدن نوزاد در حال مکیدن انگشت شست امری بسیار شایع است. اکثر والدین این عادت را از دیدگاه
راههای درمان مکیدن انگشت

راههای درمان مکیدن انگشت در نوزادان

راههای درمان مکیدن انگشت در نوزادان مکیدن انگشت در نوزادان انگشت مکیدن بیشترین عادت های دهانی است.تئوری های مختلفی علت مکیدن انگشت شست در کودکان را شرح می دهد.روان شناسان عامل رو
راههای درمان مکیدن انگشت

راههای درمان مکیدن انگشت در نوزادان

راههای درمان مکیدن انگشت در نوزادان مکیدن انگشت در نوزادان انگشت مکیدن بیشترین عادت های دهانی است.تئوری های مختلفی علت مکیدن انگشت شست در کودکان را شرح می دهد.روان شناسان عامل رو
راههای درمان مکیدن انگشت

راههای درمان مکیدن انگشت در کودکان

مکیدن انگشت در کودکان در این مطلب از ابرتازه ها راههای درمان مکیدن انگشت در کودکان را بیان نموده ایم. برای بالا بردن دانش خود در این زمینه با ما همراه باشید. راههای درما
مکیدن انگشت

روش های ترک مکیدن انگشت در کودکان

مجموعه: بهداشت کودکان روش های ترک مکیدن انگشت در کودکان عادت مکیدن انگشت در میان کودکان شایع است   عادت مکیدن انگشت (انگشت شست) در میان کودکان شایع
مکیدن انگشت

درمان عادت مکیدن انگشت در کودکان

درمان عادت مکیدن انگشت در کودکانعادت مکیدن انگشت در کودکان شایع بوده و در اغلب اوقات به عنوان عادت طبیعی تلقی شده که نباید نگران آن بود. درمان عادت مکیدن انگشت در کودکان کودکان
مکیدن انگشت

مکیدن انگشت در کودکان و و درمان آن

عوارض مکیدن انگشت در کودکاندر این مطلب از ابرتازه ها در مورد مکیدن انگشت در کودکان و عوارض و درمان آن توضیحاتی را بیان نموده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. مکید
مکیدن انگشت

مکیدن انگشت، از رفتاری طبیعی تا بیماری

خیلی از کودکان عادت به مکیدن انگشتان دست دارند. چنین واکنشی تا دو سه سالگی کاملا طبیعی تلقی می شود، اما ادامه یافتن این رفتار، بعد از شش سالگی به بررسی و اقدامات درمانی نیاز دارد
مکیدن انگشت

مکیدن انگشت، از رفتاری طبیعی تا بیماری

خیلی از کودکان عادت به مکیدن انگشتان دست دارند. چنین واکنشی تا دو سه سالگی کاملا طبیعی تلقی می شود، اما ادامه یافتن این رفتار، بعد از شش سالگی به بررسی و اقدامات درمانی نیاز دارد
درمان مکیدن انگشت در کودکان

درمان مکیدن انگشت در کودکان

درمان مکیدن انگشت در کودکان  عادت مکیدن انگشت (انگشت شست) در میان کودکان شایع بوده و در اغلب اوقات به عنوان عادت طبیعی تلقی شده که نباید نگران آن بود. کودکان غالبا در 2 سال
درمان مکیدن انگشت در کودکان

راه های درمان مکیدن انگشت در کودکان

راه های درمان مکیدن انگشت در کودکان  عادت های دهانی نامناسب کودکان شامل مکیدن انگشت، مکیدن پستانک، فشار غیر طبیعی زبان پشت دندان ها، جویدن ناخن، دندان قروچه و خودآزاری می ب
درمان مکیدن انگشت در کودکان

راه های درمان مکیدن انگشت در کودکان

راه های درمان مکیدن انگشت در کودکان  عادت های دهانی نامناسب کودکان شامل مکیدن انگشت، مکیدن پستانک، فشار غیر طبیعی زبان پشت دندان ها، جویدن ناخن، دندان قروچه و خودآزاری می ب
تبلیغات