.


زمان بازی برای نوزادان

1393/05/24

زمان بازی برای نوزادان 

زمان بازی و تحریک حسی برای کودکان، حتی نوزادان، بسیار مهم است. نوزادان از هنگام تولد خواهند آموخت که احساس لمس شما، صدای سخن گفتن شما و منظره چهره شما را با نیاز به غذا و آرامش همراه کنند...

زمان بازی کودکان,بازی نوزادان,بازی نوزادان 9 ماهه,[categoriy]

زمان بازی کودکان,بازی نوزادان,بازی نوزادان 9 ماهه,بازی نوزادانه,بازی نوزادان 4 ماهه,بازی نوزادان رایگان,بازی نوزادان 3 ماهه,بازی نوزادان 10 ماهه,بازیهای نوزادان,بازی با نوزادان,اسباب بازی نوزادان,مراقبت از نوزاد

● این نکات را درباره فعالیت های نوزاد تان در زمان بازی در نظر داشته باشید:

▪ از اسباب بازی های با رنگ های درخشان و تحریک کننده که برای نوزادان طراحی شده اند، مانند جغجغه، آینه های نشکن، اسباب بازی های موزیکال و اسباب بازی های که رنگ یا بافت جالب توجه دارند، استفاده کنید.
▪ موسیقی پخش کنید و به همراه نوزاد برقصید.
▪ در مقابل نوزاد شکلک و صدا از خودتان در آورید، مثلا زبان تان را بیرون بیاورید، لبخند بزنید، بخندید یا حرف بزنید.
▪ کودک را تشویق کنید که بر نگهداشتن و حرکت دادن اسباب بازی مورد علاقه اش متمرکز شود.
مراقبت از نوزاد ، مراقبت از کودک - همشهری آنلاین
ویرایش و تلخیص:آکاایران
 

 
 

● این نکات را درباره فعالیت های نوزاد تان در زمان بازی در نظر داشته باشید:

▪ از اسباب بازی های با رنگ های درخشان و تحریک کننده که برای نوزادان طراحی شده اند، مانند جغجغه، آینه های نشکن، اسباب بازی های موزیکال و اسباب بازی های که رنگ یا بافت جالب توجه دارند، استفاده کنید.
▪ موسیقی پخش کنید و به همراه نوزاد برقصید.
▪ در مقابل نوزاد شکلک و صدا از خودتان در آورید، مثلا زبان تان را بیرون بیاورید، لبخند بزنید، بخندید یا حرف بزنید.
▪ کودک را تشویق کنید که بر نگهداشتن و حرکت دادن اسباب بازی مورد علاقه اش متمرکز شود.
مراقبت از نوزاد ، مراقبت از کودک - همشهری آنلاین
ویرایش و تلخیص:آکاایران
 

 
 مطالب مرتبط