بردوک - ارمغان فائزی: شما می توانید این حیوانات را هم با کاغذ معمولی هم با مقوای رنگی درست کنید. فراموش نکنید از فرزندتان برای درست کردن کاردستی کمک بگیرید.

,حیوانات کاغذی درست کنید کاردستی,سرگرمی کودک,حیوانات کاغذی,مراقبت دوران بارداری


وسایل لازم

  •     کاغذ یا مقوا رنگی
  •     قیچی
  •     مداد رنگی
,حیوانات کاغذی درست کنید کاردستی,سرگرمی کودک,حیوانات کاغذی,مراقبت دوران بارداری


مراحل ساخت

1. الگوی جوجه را دانلود کنید و آن را روی کاغذ رنگی بکشید و با قیچی جدا کنید.

,حیوانات کاغذی درست کنید کاردستی,سرگرمی کودک,حیوانات کاغذی,مراقبت دوران بارداری


2. با مداد رنگی ، قسمت های مختلف مرغ، مانند چشم، نوک، پا و ... را رنگ کنید. از وسط کاغذ را تا کنید و مطابق عکس، برش های لازم را روی آن بزنید.

,حیوانات کاغذی درست کنید کاردستی,سرگرمی کودک,حیوانات کاغذی,مراقبت دوران بارداری


3. الگوی خرگوش را دانلود کنید و آن را روی کاغذ بکشید و با قیچی جدا کنید.

,حیوانات کاغذی درست کنید کاردستی,سرگرمی کودک,حیوانات کاغذی,مراقبت دوران بارداری


4. از وسط کاغذ الگو را تا کنید و مطابق عکس، برش های لازم را روی آن بزنید.

,حیوانات کاغذی درست کنید کاردستی,سرگرمی کودک,حیوانات کاغذی,مراقبت دوران بارداری

گردآوری توسط بخش مراقبت دوران بارداری سایت آکاایران
تبلیغات