درد زایمان

دبیر انجمن علمی مامایی ایران گفت:


درد زایمان دشمن مادر نیست بلکه دوست اوست، چرا که موجب ترشح هورمون‌هایی در بدن می‌شود که مادر را هم از نظر عاطفی و هم اعتماد به نفس و قوت آماده می‌سازد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ایسنا - واحد علوم پزشکی ایران، ادامه داد: روش‌های کاهش درد غیردارویی و دارویی نیز وجود دارد که اگر مادر نخواست متحمل درد شود می‌تواند از آن روش‌ها استفاده کند نه اینکه با جراحی دردی طولانی را به خود تحمیل کند چرا که درد سزارین طولانی‌تر است.


وی با بیان اینکه عوارض داروهای مذکور کمتر از سزارین است؛ گفت: این در حالیست تمرکز ما بر زایمان فیزیولوژیک و استفاده نکردن از دارو برای کاهش درد است.


این دانشجوی دکترای مامایی در خصوص تمرکز بر زایمان فیزیولوژیک گفت: مادر را طی کلاس های دوران بارداری به قدری قوی کنیم که بتواند بر دردهایش مسلط باشد یا می توان ماماها را آموزش داد تا با استفاده از روش های کمکی مانند انتونوکس ، ماساژ درمانی و زایمان در آب ، زایمان خوشایندی را برای زنان موجب شوند.


منبع:salamatnews


زایمان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='درد زایمان' href='http://www.akairan.com/kn13x.کاهش-درد-زایمان'>درد زایمان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان طبیعی' href='http://www.akairan.com/kn131sy.عوارض-زایمان-طبیعی'>زایمان طبیعی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عکس زایمان' href='http://www.akairan.com/koodak/hygiene-lady/news20175122262159190.html'>عکس زایمان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان زنان' href='http://www.akairan.com/kn168d.مراحل-زایمان-طبیعی'>زایمان زنان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بعد از زایمان' href='http://www.akairan.com/kn1315h.افسردگی-بعد-از-زایمان'>بعد از زایمان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان سزارین' href='http://akairan.com/koodak/tag/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86/'>زایمان سزارین</a></strong>,پس از زایمان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='متخصص زنان و زایمان' href='http://www.akairan.com/koodak/tag/%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86'>متخصص زنان و زایمان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان طبیعی زنان' href='http://www.akairan.com/kn168d.مراحل-زایمان-طبیعی'>زایمان طبیعی زنان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='درد زایمان' href='http://www.akairan.com/kn13x.کاهش-درد-زایمان'>درد زایمان</a></strong> دوست مادر است,زایمان فیزیولوژیک گفت,زایمان در آب,دوران بارداری,ارداری,دوران بارداری,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جلوگیری از بارداری' href='http://www.akairan.com/kn135go.روش-اضطراری-پیشگیری-از-بارداری'>جلوگیری از بارداری</a></strong>, زایمان, درد زایمان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان طبیعی' href='http://www.akairan.com/kn131sy.عوارض-زایمان-طبیعی'>زایمان طبیعی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عکس زایمان' href='http://www.akairan.com/koodak/hygiene-lady/news20175122262159190.html'>عکس زایمان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان زنان' href='http://www.akairan.com/kn168d.مراحل-زایمان-طبیعی'>زایمان زنان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بعد از زایمان' href='http://www.akairan.com/kn1315h.افسردگی-بعد-از-زایمان'>بعد از زایمان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان سزارین' href='http://akairan.com/koodak/tag/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86/'>زایمان سزارین</a></strong>,پس از زایمان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='متخصص زنان و زایمان' href='http://www.akairan.com/koodak/tag/%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86'>متخصص زنان و زایمان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان طبیعی زنان' href='http://www.akairan.com/kn168d.مراحل-زایمان-طبیعی'>زایمان طبیعی زنان</a></strong>,درد زایمان دوست مادر است,زایمان فیزیولوژیک گفت,زایمان در آب,دوران بارداری,ارداری,دوران بارداری,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جلوگیری از بارداری' href='http://www.akairan.com/kn135go.روش-اضطراری-پیشگیری-از-بارداری'>جلوگیری از بارداری</a></strong>,


گردآوری توسط بخش مراقبت دوران بارداری سایت آکاایران
تبلیغات