آموزش نقاشی کشیدن لاک پشت برای کودکان

آکاایران: در این مقاله از مجموعه سرگرمی آکاایران ، کشیدن نقاشی لاک پشت برای کودکان عزیز همراه آکا را آموزش میدهیم. امیدواریم از این نقاشی و آموزش لذت ببرید. با ما همراه باشید.

 

 مرحله اول : شروع آموزش کشیدن نقاشی لاک پشت با کشیدن دو دایره به صورت زیر

آموزش نقاشی کشیدن لاک پشت برای کودکان

 

 مرحله دوم: در این مرحله سر و گردن لاک پشت را به صورتی که مشاهده میکنید اضافه میکنید

آموزش نقاشی کشیدن لاک پشت برای کودکان

 

 مرحله سوم:در این مرحله پاهای لاک پشت که به صورت مربعی شکل می باشد به صورت زیر استفاده میشود.

 

آموزش نقاشی کشیدن لاک پشت برای کودکان

 

 مرحله چهارم : چشم و دهان لاک پشت را میکشیم و سپس سر و گردن لاک پشت را پر رنگ میکنیم

 

آموزش نقاشی کشیدن لاک پشت برای کودکان

  مرحله پنجم: حاشیه های لاک , لاک پشت را با جزییاتی که مشاهده میکنید پر رنگ تر میکنیم

 

آموزش نقاشی کشیدن لاک پشت برای کودکان

 

 مرحله ششم: مانند مرحله قبلی حاشیه های پای لاک پشت را پر رنگ میکنیم.

 

آموزش نقاشی کشیدن لاک پشت برای کودکان

 

 مرحله هفتم :مربع و نیم دایره هایی برای جلوه دادن به لاک , لاک پشت مانند شکل زیر اضافه میکنم .

 

آموزش نقاشی کشیدن لاک پشت برای کودکان

 

 مرحله هشتم: در این مرحله لایه بیرونی دایره شکلی که ابتدا برای لاک استفاده کرده ایم را پاک میکنیم.

 

آموزش نقاشی کشیدن لاک پشت برای کودکان

 

 مرحله نهم: و در نهایت لاک پشت را رنگ آمیزی میکنیم.

 

آموزش نقاشی کشیدن لاک پشت برای کودکان

تبلیغات