آکاایران: مجموعه: سرگرمی کودکان

آموزش کشیدن پنیر کارتونی (تصاویر)

آکاایران: آموزش کشیدن پنیر کارتونی (تصاویر)

کشیدن نقاشی پنیر 
 

نقاشی کشیدن برای بچه ها فرصتهای زیادی برای آموزش و یادگیری فراهم می کند که یادگیری رنگ ها و اشکال هندسی، بیان ایده ها، ترکیب رنگها و آزمایش آن ها از آن جمله است. در این مقاله مراحل کشیدن پنیر کارتونی آموزش داده می شود. 

آموزش کشیدن پنیر کارتونی (تصاویر)
  کشیدن نقاشی پنیر (گام 1)
 
آموزش کشیدن پنیر کارتونی (تصاویر)
کشیدن نقاشی پنیر (گام 2)
 
آموزش کشیدن پنیر کارتونی (تصاویر)
  کشیدن نقاشی پنیر (گام 3)
 
آموزش کشیدن پنیر کارتونی (تصاویر)
  کشیدن نقاشی پنیر (گام 4)
 
آموزش کشیدن پنیر کارتونی (تصاویر)
  کشیدن نقاشی پنیر (گام 5)
 
آموزش کشیدن پنیر کارتونی (تصاویر)
کشیدن نقاشی پنیر (گام 6)
 
آموزش کشیدن پنیر کارتونی (تصاویر)
کشیدن نقاشی پنیر (گام 7)
 
آموزش کشیدن پنیر کارتونی (تصاویر)
  کشیدن نقاشی پنیر (گام 8)
 
گردآوری: بخش سرگرمی کودکان
 

.

منبع : beytoote.com

تبلیغات