کاردستی کودک

آکاایران: کاردستی کودک جعبه ی ستاره ای

آکاایران: دوستان عزیز آکا ایران  امروز می خواهیم طرز درست کردن یک جعبه ی ستاره ای را به شما آموزش بدهیم. تنها وسیله ی مورد نیاز برای این جعبه کاغذ می باشد. این جعبه بسیار زیباست. پس یک کاغذ رنگی بردارید و با ما همراه شوید.

کاردستی کودک

1. ابتدا یک کاغذ مربعی شکل بردارید. قسمت رنگی کاغذ باید به سمت شما باشد. گوشه ی بالایی کاغذ را به سمت پایین تا کنید و آن را باز کنید. سپس قسمت کناری سمپ چپ را به قسمت کناری سمت راست برده و خوب تا کنید و بعد تای آن را باز کنید.

کاردستی کودک

2.کاغذ را برگردانید و کمی بچرخانید و همانند مرحله ی قبل آن را تا کنبد و سپس آن را باز کنید.

کاردستی کودک

3. حالا به کمک خط تاهایی که ایجاد کرده بودید، سه گوشه ی بالایی که در تصویر نشان داده شده به نقطه ی پایینی برسانید و آن را کاملاً روی هم قرار دهید و کاملاً صافش کنید.

کاردستی کودک

4. مدل را بچرخانید تا انتهای باز آن در قسمت بالا قرار گیرد.

کاردستی کودک

5.لبه های بیرونی را به سمت خط مرکزی تا کنید.

کاردستی کودک

6. مرحله ی 5 را برای سمت پشت مدل نبز انجام دهید.

کاردستی کودک

7.لبه های نشان داده شده را به سمت بالا طوری تا کنید تا به لبه ی بیرونی مدل برسد و خوب روی آن فشار دهید تا خط تای آن کاملاً مشخص شود.

کاردستی کودک

8. لبه ها را به سمت بیرون باز کنید و با کف دست کاملاً آن را صاف و پهن کنید.

کاردستی کودک

9. مرحله ی 7 و 8 را برای قسمت پشت مدل هم انجام دهید.

کاردستی کودک

10. لبه های بیرونی را به سمت پشتشان تا کنید و خوب با دست روی آن فشار دهید تا خط تا کاملاً مشخص شود.

کاردستی کودک

11. مرحله ی قبل را برای قسمت پشت مدل انجام دهید. بنابراین مدل شما الان باید به این شکل درآمده باشد.

کاردستی کودک

12. انتهای مدل را به سمت بالا تا کنید و خوب با دستتان به آن فشار دهید. سپس دوباره آن راباز کنید.

کاردستی کودک

13. قسمت پایه ی مدل را در امتداد خط تاهای ایجاد شده به سمت داخل هل دهید. این پایه ی جعبه ی شما خواهد شد.

کاردستی کودک

14. هر گوشه ی ستاره را به سمت پایین تا کنید.

کاردستی کودک

15. حالا جعبه ی شما آمده است و شما می توانید گردنبد و انگشتر و گوشواره ی خود را درون آن قرار دهید.

منبع :

تبلیغات