چطور یک دلفین بکشیم

چطور یک دلفین بکشیم

آکاایران:  نقاشی کشیدن برای بچه ها فرصتهای زیادی برای آموزش و یادگیری فراهم می کند که یادگیری رنگ ها و اشکال هندسی، بیان ایده ها، ترکیب رنگها و آزمایش آن ها از آن جمله است. در این مقاله مراحل کشیدن نقاشی دلفین آموزش داده خواد شد

آموزش کشیدن نقاشی دلفین

چطور یک دلفین بکشیم

نقاشی دلفین گام (1)

چطور یک دلفین بکشیم

نقاشی دلفین گام (2)

چطور یک دلفین بکشیم

  نقاشی دلفین گام (3)

چطور یک دلفین بکشیم

  نقاشی دلفین گام (4)

چطور یک دلفین بکشیم

  نقاشی دلفین گام (5)

چطور یک دلفین بکشیم

  نقاشی دلفین گام (6)

چطور یک دلفین بکشیمتبلیغات