مواد مورد نیاز


1- جعبه خالی شیر یا آبمیوه

2- کاغذ رنگی هر رنگی که دوست دارید

3- چسب مایع

4- مداد یا ماژیک سیاه

5- چهار عدد در نوشابه


طرز ساخت


دربهای نوشابه را که بعنوان چرخهای اتوبوس استفاده می شود را رنگ کنید .

طرز ساخت اتوبوس

قسمت بیرونی جعبه را با کاغذ رنگی بپوشانید برای اینکار از چسب استفاده کنید

طرز ساخت اتوبوس


با استفاده از ماژیک سیاه ، جزئیات اتوبوس مانند در و پنجره و عیره را بکشید .هر طرحی که دوست دارید اتوبوستان داشته باشد

طرز ساخت اتوبوس


چرخهای ماشین را با استفاده از چسب در کناره های جعبه بچسبانید

برای درست کردن سپر ماشین هم از نواری به پهنای 1 سانتیمتر و به طول جلو و عقب جعبه استفاده کنید و بعد از رنگ کردن آنرا بچسبانید

طرز ساخت اتوبوس

طرز ساخت اتوبوس کاغذی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی ' href='http://www.akairan.com/fun/'>سرگرمی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی ' href='http://www.akairan.com/fun/'>سرگرمی</a></strong> و,بازی و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی ' href='http://www.akairan.com/fun/'>سرگرمی</a></strong>,سایت سرگرمی,تفریح و سرگرمی,سایتهای سرگرمی,سرگرمی کودکان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی های کودکانه' href='http://www.akairan.com/kn.'>سرگرمی های کودکانه</a></strong>,چیستان,لطیفه,داستان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکانه' href='http://www.akairan.com/kn014g.شعرهای-بچه-گانه'>شعر های کودکانه</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش نقاشی کودکان' href='http://www.akairan.com/kn016t.روانشناسی-نقاشی-کودکان'>آموزش نقاشی کودکان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کاردستی' href='http://www.akairan.com/kn013t.کاردستی-برای-کودکان'>کاردستی</a></strong>,آموزش <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کاردستی' href='http://www.akairan.com/kn013t.کاردستی-برای-کودکان'>کاردستی</a></strong> طرز ساخت اتوبوس کاغذی,سرگرمی,سرگرمی و,بازی و سرگرمی,سایت سرگرمی,تفریح و سرگرمی,سایتهای سرگرمی,سرگرمی کودکان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی های کودکانه' href='http://www.akairan.com/kn.'>سرگرمی های کودکانه</a></strong>,چیستان,لطیفه,داستان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکانه' href='http://www.akairan.com/kn014g.شعرهای-بچه-گانه'>شعر های کودکانه</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش نقاشی کودکان' href='http://www.akairan.com/kn016t.روانشناسی-نقاشی-کودکان'>آموزش نقاشی کودکان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کاردستی' href='http://www.akairan.com/kn013t.کاردستی-برای-کودکان'>کاردستی</a></strong>,آموزش کاردستی


تبلیغات