1- مقوای رنگی به رنگ کارت دلخواه.

2- کاغذ رنگی قهوه ای _ زرد _ نارنجی _ قرمز

3- چسب مایع

4- مداد

5- قیچی
طرز ساخت


شما با شکل دست و پای خود می توانید یک بوقلمون درست کنید

روی کاغذ رنگی قهوه ای تصویر دو پا را بکشید . و دور آنرا با قیچی ببرید.

طرز ساخت بوقلمون کاغذی

روی کاغذ رنگی زرد و نارنجی و قرمز شکل دو دست خودتان را کشیده و دور آنرا با قیچی ببرید.

طرز ساخت بوقلمون کاغذی

در کل برای پرهای بوقلمون به 6 تکه احتیاج داریم .

برای درست کردن بدنه بوقلمون دو تکه قهوه ای رنگی که به شکل پا بریده اید با چسب مایع مانند شکل بهم بچسبانید .

طرز ساخت بوقلمون کاغذی


با کاغذ رنگی نارنجی برایش یک نوک درست کنید و دو عدد پا روی کاغذ نارنجی کشیده و دور آن را ببرید و از پشت به بدنه بچسبانید.

طرز ساخت بوقلمون کاغذی

برای درست کردن چشم هم می توانید از کاغذ سقید استفاده کنید یا از چشمهای آماده که در بازار است استفاده کنید .

پرهایی که با دستتان روی کاغذ رنگی درست کرده اید با چسب مایع به پشت بدنه بوقلمون مانند شکل بچسبانید.

طرز ساخت بوقلمون کاغذی

حالا بوقلمون شما آماده است

اگر دوست داشته باشید می توانید بوقلمون خود را روی یک کارت مقوایی بچسبانید


منبع:www.org

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی ' href='http://www.akairan.com/fun/'>سرگرمی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی ' href='http://www.akairan.com/fun/'>سرگرمی</a></strong> و,بازی و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی ' href='http://www.akairan.com/fun/'>سرگرمی</a></strong>,سایت سرگرمی,تفریح و سرگرمی,سایتهای سرگرمی,سرگرمی کودکان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی های کودکانه' href='http://www.akairan.com/kn.'>سرگرمی های کودکانه</a></strong>,چیستان,لطیفه,داستان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکانه' href='http://www.akairan.com/kn014g.شعرهای-بچه-گانه'>شعر های کودکانه</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش نقاشی کودکان' href='http://www.akairan.com/kn016t.روانشناسی-نقاشی-کودکان'>آموزش نقاشی کودکان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کاردستی' href='http://www.akairan.com/kn013t.کاردستی-برای-کودکان'>کاردستی</a></strong>,آموزش <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کاردستی' href='http://www.akairan.com/kn013t.کاردستی-برای-کودکان'>کاردستی</a></strong> سرگرمی,سرگرمی و,بازی و سرگرمی,سایت سرگرمی,تفریح و سرگرمی,سایتهای سرگرمی,سرگرمی کودکان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی های کودکانه' href='http://www.akairan.com/kn.'>سرگرمی های کودکانه</a></strong>,چیستان,لطیفه,داستان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکانه' href='http://www.akairan.com/kn014g.شعرهای-بچه-گانه'>شعر های کودکانه</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش نقاشی کودکان' href='http://www.akairan.com/kn016t.روانشناسی-نقاشی-کودکان'>آموزش نقاشی کودکان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کاردستی' href='http://www.akairan.com/kn013t.کاردستی-برای-کودکان'>کاردستی</a></strong>,آموزش کاردستی


تبلیغات