تبلت چه بلایی سر کودکان می آورد؟

تبلت چه بلایی سر کودکان می آورد؟

تبلت چه بلایی سر کودکان می آورد؟ تبلت چه بلایی سر کودکان می آورد؟کودکانی که بیش از حد از تبلت استفاده می کنند از دنیای واقعی دور می شوند   دلیل سکوت کودکان هیچ یک ا
شیر مادر

علائمی که نشان می دهد، شیر مادر کافی نیست!

نداشتن شیر کافی، یک نگرانی مشترک بین بسیاری از مادران شیرده است. چگونه می توانید بفهمید که میزان شیر شما کافی است و نوزاد چند روزه هر بار به اندازه کافی تغذیه می شود؟ نبض ما̵
مراحل رشد پیاژه، از تولد تا بلوغ فکری

مراحل رشد پیاژه، از تولد تا بلوغ فکری

ژان پیاژه، پژوهشگر سویسی، مراحل رشد شناختی کودک را از تولد تا بلوغ فکری به ۴ مرحله تقسیم کرده است. مراحل رشد پیاژه بدین شرح است: مرحله حسی حرکتی، مرحله تفکر پیش عملیا
کودک بیش فعال

کنترل کودک بیش فعال با ۸ راهکار موثر

پرورش یک کودک بیش فعال بسیار متفاوت با پرورش دیگر کودکان است. کنترل کودک بیش فعال و اجرای قوانین روزمره خانه، تقریبا غیرممکن است. پدر و مادر ها بایستی به دنبال روش ها
تربیت صحیح کودک

روش های تربیت صحیح کودک

روش های تربیت صحیح کودکاصول تربیت کودک, تربیت کودک, تربیت کودک از بدو تولددر این مطلب از ابرتازه ها روش های تربیت صحیح کودک را ارائه می دهیم. این قانون های تربیت مهم ترین اصول تر
تبلیغات