آموزش کشیدن نقاشی حلزون (+تصاویر)
آکاایران: مجموعه: سرگرمی کودکان

آموزش کشیدن نقاشی حلزون (+تصاویر)

کشیدن نقاشی گام به گام حلزون

آکاایران: آموزش کشیدن نقاشی حلزون (+تصاویر)

نقاشی حلزون

آموزش گام به گام کشیدن حلزون (+تصاویر)

نقاشی کشیدن برای بچه ها فرصتهای زیادی برای آموزش و یادگیری فراهم می کند که یادگیری رنگ ها و اشکال هندسی، بیان ایده ها، ترکیب رنگها و آزمایش آن ها از آن جمله است. در این مقاله کشیدن یک حلزون بامزه برای کودکان آموزش داده می شود.

 

آموزش کشیدن نقاشی حلزون (+تصاویر)

آموزش کشیدن نقاشی حلزون (

کشیدن نقاشی حلزون (گام 1)
 
آموزش کشیدن نقاشی حلزون (+تصاویر)

آموزش کشیدن نقاشی حلزون

  کشیدن نقاشی حلزون (گام 2)
 
آموزش کشیدن نقاشی حلزون (+تصاویر)

مراحل کشیدن نقاشی حلزون

  کشیدن نقاشی حلزون (گام 3)
 
آموزش کشیدن نقاشی حلزون (+تصاویر)

تصاویر)نقاشی حلزون

کشیدن نقاشی حلزون (گام 4)
 
آموزش کشیدن نقاشی حلزون (+تصاویر)

کشیدن نقاشی حلزون

  کشیدن نقاشی حلزون (گام 5)
 
آموزش کشیدن نقاشی حلزون (+تصاویر)

کشیدن نقاشی گام به گام حلزون

   کشیدن نقاشی حلزون (گام 6)
 
گردآوری: بخش سرگرمی کودکان
 

.

منبع : beytoote.com

تبلیغات