آکاایران: مجموعه: سرگرمی کودکان

ابتدا مانند شکل زیر با مقوا یک چهار گوش ببرید و چهار گوش را از وسط تا بزنید، یک مثلث درست می شود.

کاردستی

آموزش کاردستی روباه -آکاکاردستی روباه

آکاایران: آموزش کاردستی روباه

روباه کاغذی

 

   سپس قسمت بالای مثلث را خط چین کشیده و محل را از خط چین ها تا بزنید.

 

کاردستی

آموزش کاردستی به کودکان

کاردستی روباه کاغذی‎‎

 

سپس مانند شکل بالا مجدداً از محل خط چین ها تا بزنید تا شکل زیر درست شود. 

کاردستی

کاردستی روباه با مقوا

طرز درست کردن کاردستی روباه

 

   حال روباه خود را بر گردانید و مانند شکل زیر چشم ها و بینی روباه را نقاشی کنید.

کاردستی

کادرستی های کودکانه

آموزش کاردستی روباه

 


.

منبع :

آموزش کاردستی

تبلیغات