طرز ساخت بوقلمون کاغذی - آکا
loading...


1- مقوای رنگی به رنگ کارت دلخواه.

2- کاغذ رنگی قهوه ای _ زرد _ نارنجی _ قرمز

3- چسب مایع

4- مداد

5- قیچی
طرز ساخت


شما با شکل دست و پای خود می توانید یک بوقلمون درست کنید

روی کاغذ رنگی قهوه ای تصویر دو پا را بکشید . و دور آنرا با قیچی ببرید.

طرز ساخت بوقلمون کاغذی - آکا

روی کاغذ رنگی زرد و نارنجی و قرمز شکل دو دست خودتان را کشیده و دور آنرا با قیچی ببرید.

طرز ساخت بوقلمون کاغذی - آکا

در کل برای پرهای بوقلمون به 6 تکه احتیاج داریم .

برای درست کردن بدنه بوقلمون دو تکه قهوه ای رنگی که به شکل پا بریده اید با چسب مایع مانند شکل بهم بچسبانید .

طرز ساخت بوقلمون کاغذی - آکا


با کاغذ رنگی نارنجی برایش یک نوک درست کنید و دو عدد پا روی کاغذ نارنجی کشیده و دور آن را ببرید و از پشت به بدنه بچسبانید.

طرز ساخت بوقلمون کاغذی - آکا

برای درست کردن چشم هم می توانید از کاغذ سقید استفاده کنید یا از چشمهای آماده که در بازار است استفاده کنید .

پرهایی که با دستتان روی کاغذ رنگی درست کرده اید با چسب مایع به پشت بدنه بوقلمون مانند شکل بچسبانید.

طرز ساخت بوقلمون کاغذی - آکا

حالا بوقلمون شما آماده است

اگر دوست داشته باشید می توانید بوقلمون خود را روی یک کارت مقوایی بچسبانید


منبع:www.org

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی ' href='http://www.akairan.com/fun/'>سرگرمی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی ' href='http://www.akairan.com/fun/'>سرگرمی</a></strong> و,بازی و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی ' href='http://www.akairan.com/fun/'>سرگرمی</a></strong>,سایت سرگرمی,تفریح و سرگرمی,سایتهای سرگرمی,سرگرمی کودکان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی های کودکانه' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/'>سرگرمی های کودکانه</a></strong>,چیستان,لطیفه,داستان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکانه' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر های کودکانه</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش نقاشی کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/120723074514.html'>آموزش نقاشی کودکان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کاردستی' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/kardasti.html'>کاردستی</a></strong>,آموزش <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کاردستی' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/kardasti.html'>کاردستی</a></strong> سرگرمی,سرگرمی و,بازی و سرگرمی,سایت سرگرمی,تفریح و سرگرمی,سایتهای سرگرمی,سرگرمی کودکان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی های کودکانه' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/'>سرگرمی های کودکانه</a></strong>,چیستان,لطیفه,داستان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکانه' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر های کودکانه</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش نقاشی کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/120723074514.html'>آموزش نقاشی کودکان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کاردستی' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/kardasti.html'>کاردستی</a></strong>,آموزش کاردستی


تبلیغات