مواد مورد نیاز
سی دی بلااستفاده
کاغذ رنگی(ترجیحا آبی)
مقوای زرد رنگ سفت و سخت
ماژیک، چسب و قیچی
کاغذ سفید رنگ نازک و یا دستمال کاغذی
کاموا
وسیله تزیینی (چشمهای تزیینی)
تخم آفتاب گردان (ترجیحا بزرگ و به رنگ سفید)

برای درست کردن این کاردستی، وسایل را در اختیار کودکتان قرار دهید وطبق تصاویر به او در ساختن این کاردستی کمک نمایید .

 

کاردستی فیل

کاردستی برای کودکان

  کاردستی فیل

 

کاردستی فیل

آموزش کاردستی فیل

    کاردستی فیل

 

کاردستی فیل

آموزش کاردستی

   کاردستی فیل

 

کاردستی فیل

ساخت کاردستی

   کاردستی فیل

 

کاردستی فیل

کاردستی فیل

   کاردستی فیل

 

کاردستی فیل

کاردستی

   کاردستی فیل

 

کاردستی فیل

   کاردستی فیل

 

کاردستی فیل

   کاردستی فیل

 

کاردستی فیل

   کاردستی فیل

 

کاردستی فیل

   کاردستی فیل

 

کاردستی فیل

  منبع: artsandcraftskids.netتبلیغات