در این صفحه مرحله به مرحله کشیدن یک گربه را برای شما به نمایش می گذاریم با دقت در این شکل می توانید به سادگی به فرزندان خود بیاموزید چگونه یک گربه را نقاشی کند
ابتدا سر گربه را می کشیم

آموزش نقاشی گربه به کودکان

آموزش نقاشی به کودکان

   حالا گوش ها و تنه گربه را مانند شکل زیر برای او بکشید.

 

آموزش نقاشی گربه به کودکان

نقاشی های کودکانه

 حالا نوبت پاهاست مانند شکل زیر به سادگی پا ها را رسم کنید.

 

آموزش نقاشی گربه به کودکان

آموزش نقاشی گربه

 حال اجزای صورت را می کشیم چشم ها و دماغ و دهان همراه با سبیل های گربه همانطور که در شکا می بینید کشیدن آنها بسیار ساده است.

 

آموزش نقاشی گربه به کودکان

سرگرمی کودکان

  حالا نوبت به دم گربه می رسد مانند شکل زیر نقاشی کنید.

 

آموزش نقاشی گربه به کودکان

نقاشی کودکان

 خوب گربه شما تمام شده است شما که نمی خواهید بدون رنگ آنرا رها کنید بسیار خوب گربه خودتان را رنگ کنید شاید رنگ گربه شما متفاوت باشد.

 

آموزش نقاشی گربه به کودکان

سایت سرگرمی

  فراموش نکنید به فرزند خود اجازه خلاقیت بدهید و از او بخواهید این گربه را به شکل ها مختلف بکشد می تواند آنرا چاق یا لاغر نقاشی کند، دم گربه را درازتر یا کوتاه تر بکشد و...

منبع:yadbegir.comتبلیغات