loading...

 

من که به این قشنگی ام

با پر و بال رنگی ام

یکه خروس جنگی ام

قوقولی قو قو

 

 

شعر کودکانه خروس جنگی

شعر کودکانه جوجه طلایی

 

 

ببین ببین تاج سرم

ببین ببین بال و پرم

این قد و بالا را برم

قوقولی قو قو

 

 

شعر کودکانه خروس جنگی

شعر برای کودکان

شعر کودکانه خروس جنگی

قصه خروس جنگی

 

 

منم خروس خوش صدا

همیشه بانگ من به پا

ببین مرا ببین مرا

قوقولی قو قو

 

 

شعر کودکانه خروس جنگی

شعر کودکانه

 

 

دهم همیشه آب و دان

به مرغ و جوجه ها نشان

منم خروس مهربان

قوقولی قو قو

 

خروس جنگی,قصه خروس جنگی,کودکان,قصه کودک, قصه کودکان خروس جنگی,قصه خروس جنگی,کودکان,قصه کودک, قصه کودکان


loading...
loading...
تبلیغات