شعر کودکانه خروس جنگی - آکا
loading...

 

من که به این قشنگی ام

با پر و بال رنگی ام

یکه خروس جنگی ام

قوقولی قو قو

 

 

شعر کودکانه خروس

 

 

ببین ببین تاج سرم

ببین ببین بال و پرم

این قد و بالا را برم

قوقولی قو قو

 

 

شعر کودکانه خروس
شعر کودکانه خروس

 

 

منم خروس خوش صدا

همیشه بانگ من به پا

ببین مرا ببین مرا

قوقولی قو قو

 

 

شعر کودکانه خروس

 

 

دهم همیشه آب و دان

به مرغ و جوجه ها نشان

منم خروس مهربان

قوقولی قو قو

 

خروس جنگی,قصه خروس جنگی,کودکان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودک' href='http://www.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودک</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong> خروس جنگی,قصه خروس جنگی,کودکان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودک' href='http://www.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودک</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong>شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

شعر کودکانه درباره خروس , شعر در مورد خروس , شعری در باب خروس , شعری درمورد خروس , شعر درباره خروس , شعرکودکانه خروس , خروس جنگی نقاشی , شعر برای جنگ , شعری در خروس

تبلیغات