یک

کاردستی

ساخت کاردستی برای کودکان

  قسمت اضافی کار را قیچی کنید .

 

کاردستی

کاردستی برای کودکان

 از محل تا خوردگی قطر مربع و به موازات آن خطی با فاصله ی یک سانتی متر رسم کنید . حالا از ضلع رو به رو خط هایی را به صورت موازی و با فاصله ی یک سانتی متر از هم تا خط قبل رسم کنید . رسم خطوط را تا دو سانتی متر مانده به سر ادامه دهید .

 

کاردستی

کاردستی های کاغذی

  این خطوط را با دقت و ظرافت قیچی کنید . البته برای کار با کودکان فقط ذکر این نکته کافی است که بچه ها سعی کنید که خطوط را صاف برش بزنید .

 

کاردستی

کاردستی کاج کاغذی

 حالا کاغذ را باز کنید .

 

کاردستی

دنیای کودکانه

 نوک آزاد کار را چسب بزنید .

 

کاردستی

ساخت کاردستی

 نوار لایه اول را روی برش خوردگی و درست در روی قسمت هم عرض خودش بچسبانید .

 

کاردستی

کاردستی کاج

  حالا نوار طرف دیگر را روی این قسمت بچسبانید .

 

کاردستی

کاردستی

 با سایر نوارها هم همین کار را انجام دهید .

 

کاردستی

 می توانید ابتدا  دو نوار را به هم بچسبانید و سپس روی زمینه ی کار چسب بزنید .

 

 این کار را تا پایان نوارها ادامه بدهید .

 

کاردستی

برای قسمت آزاد کار یک ستاره بچینید و بچسبانید . هر طرحی که دوست دارید می توانید در این قسمت استفاده کنید .

 

کاردستی

 برای درخت یک تنه ی کوچک قهوه ای رنگ هم بسازید و به آن بچسبانید .

مربیان مراکز آموزش کودک می توانند اینکاردستی

 

کاردستی

 

کاردستی

 


منبع:nazak.ir

گردآوری کودک آکاایران
  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات